test
x

06.04.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

06 Nisan 2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
23.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Hukuk Komisyonunun, Bursa Sağlık Turizmi Derneği’ne Belediye tüzel kişiliği olarak üye olunması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Hukuk Komisyonunun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/3- Hukuk Komisyonunun, İşletme Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bosna Hersek Başçarşı Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi ile ilgili iş artışının ödenmesi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Eğitim Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, 6769 ada 1 parselin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi 1433 ada, 16-17-18-9-26-27-28 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi, H22d 07a 2b pafta, 1336 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 2867 ada, 1-2-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, H21d 25d 3b pafta, 232 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, H22a 22d 3c pafta, 2311 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi, H22d 02d 3a pafta, 275 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tayakadın Mahallesi, 4089 ada, 23 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namıkkemal Mahallesi, H22d 07b 1a pafta, 2674 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Aksungur Mahallesi, Eski:705 parsel Yeni:10091 ada, 306 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi, H22d 07a 2b pafta, 1158 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Şehabettinpaşa Mahallesi, H22d 07a 1c pafta, 5903 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, H21c 05b 2c pafta, 6400 ada, 268 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 2847 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4b pafta, 2443 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi 6223 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6342 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi, 1298 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4666 ada, 6 parselin kuzey doğusu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 6905 ada, 45 parselin batısı ile ilgili plan değişikliği raporu,


2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovacakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7872 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7997 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köy Mahallesi kapsamında kalan H21b 25a 4b pafta, 1830-1831-1832-1833-1846-1847-1848 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 165 adanın batısı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8894 ada 3 parselin kuzeyi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı (Yeşilşehir) Revizyonu kapsamında kalan 300 ada 10 parselin güneybatısı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7688 ada 1 parselin batısı ve 862 adanın güneyi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4507 adanın batısı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 447 adanın kuzeyi, 1366 adanın batısı ve 1257 adanın batısı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3766 adanın kuzeyi, 2689 adanın kuzeyi ve 2988 adanın kuzeyi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199-3166 adalar ve 3217 ada 12 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2327 ada ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeniceabat Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 4118 ada 11 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6723 adanın kuzeyi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5122 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsmetiye Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4066 ada 67 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5459 ada 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2177 adanın batısı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4947 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2342 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5396 ada 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada 273-274 ve 274 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 124 ada 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 135-3958-3959-3960 parseller ile 7129 ada 5 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 613 ada 23 parsel ve 621 ada 1-2-3-4 ve 5 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1194 ada, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 parseller ile 1195 ada, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 ve 22 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/51- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile Orhangazi Külliyesi ve Çevresine ait UNESCO Dünya Miras Alanına ait Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili raporu,

2/52- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki Plan Değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/53- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 7991 ada 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/54- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5428 ada 54-55 ve 56 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/55- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 217 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/56- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7004 ada 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/57- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 807 ada 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/58- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7990 ada 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/59- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 712 ada 17 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/60- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerdeki sokakların isimlerinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

2/61- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Avdancık Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/62- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 3. Dumlupınar Caddesi isminin Abdülhamid Han Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/63- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Orhanbey Mahallesi 3. Orhan Sokak isminin Sanatçılar Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2015 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2016/173)

3/2- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 16 KB 115 ve 16 KB 455 Plakalı araçların yolcu taşımacılığında kullanılması için Burulaş Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Başkana yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/175)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Fevzi Çakmak Caddesi Zemin Kaplama ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2016/184)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/177)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Dürdane Mahallesindeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/159)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Seferiışıklar Mahallesindeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/182)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 9062 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/161)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/162)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 4968 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/163)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, 613 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/164)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi, 3796 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/165)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, 2484 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/166)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, 5612 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/167)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, Yeniket Sokak, No:8 adresidne bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/168)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, 618 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/169)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Başaran Mahallesi, 174 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/170)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi, 3823 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/172)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Reyhan Mahallesi, 4401 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/174)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollagürani Mahallesi, 6, 10, 15 ve 19 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/176)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Şehabettinpaşa Mahallesi, 5903 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/179)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenibağlar Mahallesi, 9. Güzel Sokak ve 4. Çalı Sokak arasındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/180)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 124-125-126 parseller ile Yunuseli Mahallesi, 6585 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/181)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2522 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/183)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerden Osmangazi Belediyespor Kulübünün kiracısı olduğu yerlerin Osmangazi Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/186)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçeklei Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 206 ada, 17 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/160)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, 7916 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/178)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi-Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 6 ve 12 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/185)

3/28- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Başkanlık Makamının Meclis 1. Başkan Vekilliği, Meclis 2. Başkan Vekilliği, Divan Katiplikleri, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyon Üyeliklerinin seçimlerinin yapılması ile ilgili yazısı, (2016/171)
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       Mustafa DÜNDAR

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :