test
x

04.05.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

04 Mayıs 2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
24.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 06 Nisan 2016 günlü (1. Birleşim) Toplantı Zaptının Okunması.

1/2- 11 Nisan 2016 günlü (2. Birleşim) Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Sosyal İler ve Sağlık Komisyonunun, Orman Bölge Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü İle protokol yapabilmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve belediye bütçesinden ödenek ayrılması için karar alınması ile ilgili ortak raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Caddesine ve Akasya Caddesinde bulunan parka Şehit Uzman Çavuş İlyas Genel isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğukkuyu Parkı adının Şehit Onbaşı Tolga Taştan olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Sakarya Mahallesi, Şehit Asteğmen Murat Özgün Sokak isminin 8. Sakarya Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 7. Güney Sokak isminin Şehit Serdar Aşkın sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bülent ECEVİT isminin yeni açılan veya isimsiz bir bulvara verilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kırcaali Mahallesi sınır değişikliği ile ilgili raporu,

2/8- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yeni Yalova Yolu üzerindeki Özdilek Havlu Fabrikası ile Belediye bahçeleri arasında kalan ve Soğanlı Mahallesine bağlı olan bölgenin Fatih Mahallesine bağlanması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2522 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 9062 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 124-125-126 parseller ile Yunuseli Mahallesi, 6585 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 32 ve 34 sayılı parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Başaran Mahallesi, 174 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollagürani Mahallesi, 5009 ada, 6, 10, 15 ve 19 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerden Osmangazi Belediyespor Kulübünün kiracısı olduğu yerlerin Osmangazi Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5612 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, Yenikent Sokak, No:8 adresinde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5600 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 2484 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıcılar Mahallesi, 3823 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenibağlar Mahallesi, 4. Çalı Sokak No: 17 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Şehabettinpaşa Mahallesi, 5903 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi, 618 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi, 613 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıcılar Mahallesi, 3796 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4552 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1190 ada, 212 parsel ve 611 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Adalet Mahallesi, 558 ada 1 parsel Askeri Alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6170 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3393 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5427 ada 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2200-2201-2202 ve 2207 adalarda askı itirazı ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2015 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2016/227)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhtelif Hizmet Binaları tadilat, bakım ve onarım inşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2016/197)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, 41 Mahallede Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yapılacak olan bordür, tretuvar, istinat duvarı ve onarım inşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2016/198)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi İmar Yolları Açılması işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2016/199)

3/5- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Ördekli, Gökdere, Seyyid Usul, Haraççıoğlu, Elmasbahçeler ve Karabş-ı Veli Kültür Merkezleri, Yeni Karaman, Soğanlı, Atıcılar, Fatih, Demirtaş Yüzme Havuzları, Dikkaldırım, Acemler, Ertuğrul Sağlam Kapalı Spor Salonları, Altınova, Panayır, Alacahırka, İnkaya Halı Saha ve Spor Tesisleri, Eskici Mehmet Dede Aşevi (Vezir-i Camii Tabutluğu) ile Atıcılar Mahallesinde bulunan ekmek fırınının İşletme Müdürlüğüne devri ile ilgili yazısı, (2016/212)

3/6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 27 Mayıs-05 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Almanya Hessentag Şenliklerine katılmak üzere Belediyemiz Halk Dansları Topluluğunun görevlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/238)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Akasya Caddesine Jandarma Uzman Çavuş Şehit İlyas GENEL isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/213)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Selçukgazi Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/225)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 06.04.2016 tarih ve 351 sayılı Meclis kararında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/204)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 09.03.2016 tarih ve 225 sayılı Meclis kararında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/233)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Aktarhüssam Mahallesi 5275 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/202)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tahtakale Mahallesi 5564 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/203)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mahallesi 5970 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/200)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sakarya Mahallesi, 2617 ada, 1 parsel ile 10-11 parseller arasındaki imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/211)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 6 pafta, 2792 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/222)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İstiklal Mahallesi, 1182 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/223)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mahallesi, 5969 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/224)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Doğanevler Mahallesi, 603 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/231)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, Andaç Sokak ve Ahu Sokakda imar yolu üzerinde kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/232)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hocahasan Mahallesi 5801 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/201)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/234)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Yeşilova Mahallesi, 257 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/235)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Nalbantoğlu Mahallesi, 5530 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/236)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/237)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacı İlyas İmar Planı Değişikliği kapsamında kalan Ulu Mahalle 3667 ada, 35 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/205)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10389 ada, 1 parsel ve 10390 ada, 1 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/206)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7420-7421-7422 adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/207)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan bitişik nizam, 5 m. ön bahçe mesafeli 2 kat konut alanlarına ilişkin plan notu eklenmesi ile ilgili yazısı, (2016/208)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Geçit Mahallesi 6346 ada, 17 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/209)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planının yürütülmesinin durdurulması ile ilgili yazısı, (2016/210)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi, 4205 ada, 56 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/214)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi sınırları içinde Pazar alanı yeri ayrılması ile ilgili yazısı, (2016/215)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5110 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/216)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit-emek-Hamitler Arası 6 Nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenibağlar Mahallesi, 6432 ada, 3 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/217)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2 . Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi, 10388 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/218)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küplüpınar Mahallesi, 2533 ada, 1-2-3 parsellerdeki plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/219)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 850 ada, 1 parsel ile 7759 ada, 13 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/220)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Orhanbey Mahallesi, 5818 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/221)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2153 ada, 19-20 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/226)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çukurcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4792 ada, 3 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/228)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayhan Mahallesi, 4306 ada, 1 ve 19 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/229)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7620 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/230)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 6322 adada plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/239)
3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları Öneri plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/240)

3/45- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesinde kadastro çalışmaları için bilirkişi seçimi ile ilgili yazısı, (2016/241)

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                             

  Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ
                                                                                                                                Belediye  Başkan V. 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :