test
x

08.06.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

08 Haziran 2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
25.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerdeki sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Seferiışıklar Mahallesindeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Dürdane Mahallesindeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Selçukgazi Mahallesindeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Akasya Caddesine Jandarma Uzman Çavuş Şehit İlyas Genel isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, 6 pafta, 2792 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, Andaç Sokak ve Ahu Sokakda imar yolu üzerinde kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6180 ada, 1-2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İstiklal Mahallesi, 1182 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sakarya Mahallesi, 2617 ada, 1 parsel ile 10-11 parseller arasındaki imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nalbantoğlu Mahallesi, 5530 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,
2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Aktarhüssam Mahallesi 5275 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2153 ada 19-20 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çukurca Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4792 ada 3 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1738 ada 29-30 parsellerde plan değişikliği ve Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arası 6 Nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada 3 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 10388 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4205 ada 56 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7620 ada 2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6998 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1193 ada 34 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2533 ada 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Muhtelif İmar Planlarında 32 adet Sağlık Tesisi Alanında fonksiyon değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 970 ada 17-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,
2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediye Sınırları dahilinde bulunan Köy-Mahallelerdeki Yerleşik Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7422 ada 2-3 parseller ile 7420 ada 5-6-7-8 ve 9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5818 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa İli Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 4 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili yazısı, (2016/288)

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Karaislah Mahallesinde kadastro çalışmaları için bilirkişi seçimi ile ilgili yazısı, (2016/308)

3/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Karabalçık Mahallesinde kadastro çalışmaları için bilirkişi seçimi ile ilgili yazısı, (2016/310)

3/4- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan 2005 Model Ford Transit minübüs ve 2002 Model Fiat Palio marka araçların Büyükorhan Belediyesine bedelsiz devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/307)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Tayakadın Mahallesi, 7296 ada, 1 parsel 1-2-3 Nolu binaların restorasyonu işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2016/273)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Süleymaniye Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/269)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Seç Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/287)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi 1. Derman Caddesi ve Kirazlı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi isimlerinin Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/301)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 1. Gündüz Sokağın Şehit Osman Kurtkaya olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/309)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Seferiışıklar Köyü 103 ada, 3 parselin (16.425,68 m²) kiralanması ile ilgili yazısı, (2016/262)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, h22d 01c 4d pafta, 4180 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/261)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doburca Hizmet Binası içerisindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/260)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6311 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/259)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Reyhan Mahallesi, H22d 07a 2d pafta, 4393 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/258)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mahallesi, H22d 07b 1a pafta, 2694 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/257)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, Fatih Sokak, No:17 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/256)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 5116 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/255)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, 6080 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın “İşçi Sağlığı Kompleksi” yapılmak üzere Bursa Verem Savaş Derneğine tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/254)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağlayan Mahallesi 10145 ada, 53 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/263)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Seç Mahallesi 150 ada, 14-16-17 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/264)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğancı Mahallesi 151 ada, 173-174 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/265)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğancı Mahallesi 151 ada, 109 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/266)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Büyükdeliller Köyü, 165 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/267)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağlayan Köyü 10165 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/268)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Süleymaniye Köyü 129 ada, 86 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/274)

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gökçeören Köyü 163 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/275)

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aksungur Köyü 10099 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/276)

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ovaakça Mahallesi, Eski:26 pafta, 1363 parsel, Yeni:7797 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/277)

3/29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Demirtaş Mahallesi, 31P2A pafta, 6413 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/278)

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Panayır Mahallesi, Derman Caddesi, No:80 adresindeki Belediye Hizmet Binası içerisindeki yerin Panayır Mahallesi Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/279)

3/31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Elmasbahçeler Kültür Merkezi içerisindeki, PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan yerin tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/280)

3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, 6108 ada, 8-29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/289)

3/33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Dürdane Mahallesi, 10066 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Dürdane Mahallesi Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/290)

3/34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi, 2285 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/291)

3/35- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Alacamescit Mahallesi, 4349 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/294)

3/36- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait ,Hamitler Mahallesi, 6827 ada, 1 parselde 250 m² yerin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/295)

3/37- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait ,Dürdane Mahallesi, 10040 ada, 657 parselin satışının yapılaması ile ilgili yazısı, (2016/302)

3/38- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, Hancı Caddesi Semt Çarşısı No:22/8 adresindeki dükkanın PTT Merkez Müdürlüğüne kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/303)

3/39- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, Hancı Caddesi Semt Çarşısı No:22/9 adresindeki dükkanın PTT Merkez Müdürlüğüne kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/304)

3/40- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait, Seç Mahallesi, 138 ada, 5 parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2016/305)

3/41- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Atilla Caddesi, Zambak Sokak, 1176 ada, 1 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/306)

3/42- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 6237 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/311)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa 3. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden işlem yapılması ile ilgili yazısı, (2016/270)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Engellilerin erişiminin sağlanması ile ilgili yazısı, (2016/271)

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi, 7191 ada, 7-8-9-10-11-21 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/272)

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alipaşa Mahallesi, 5398 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/281)

3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İvazpaşa Mahallesi, 5936 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/282)

3/48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 54 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/283)

3/49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollagürani Mahallesi, 5002 ada, 11-12 parsel ve 5004 ada, 8-9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/284)

3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi, 4807 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/285)

3/51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mahallesi, 5995 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/286)
3/52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çağlayan Mahallesi, 4491 ada, 46-49-51 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/292)

3/53- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Otopark katılım bedelleri ile ilgili yazısı, (2016/293)

3/54- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçkeli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 8856 ada 1 parsel ve 8857 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/296)

3/55- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küplüpınar Mahallesi, 2587 ada, 9 ve 10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/297)

3/56- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4506 ada, 164 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/298)
3/57- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 257 ada, 99 ve 54 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/299)

3/58- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000-1/5000 ölçekli Beşikçiler Caddesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Muradiye Mahallesi, 4764 ada, 21 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/300)
                                                                                                               

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 
  Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                  Belediye  Başkanı 
                                           


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :