test
x

13.07.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

13 Temmuz 2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
26.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 3. Dumlupınar Caddesi isminin Abdülhamid Han Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Süleymaniye Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Seç Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kamerun Cumhuriyeti Yaounde Mfou Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yalova Yolu isminin İstanbul Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Atilla Caddesi, Zambak Sokak, 1176 ada, 1 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamitler Mahallesi, 6827 ada, 1 parselde 250 m² yerin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Alacamescit Mahallesi, 4349 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağlayan Mahallesi, 10145 ada, 53 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Seç Mahallesi, 150 ada, 14-16-17 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Demirtaş Mahallesi, 31P2A pafta, 6413 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aksungur Mahallesi, 10099 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağlayan Mahallesi, 10167 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Büyükdeliller Mahallesi, 165 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ovaakça Mahallesi, 7797 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğancı Mahallesi, 151 ada, 109 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gökçeören Mahallesi, 163 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Süleymaniye Mahallesi, 129 ada, 86 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğancı Mahallesi 151 ada, 173-174 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Panayır Mahallesi, Derman Caddesi, No:80 adresindeki Belediye Hizmet Binası içerisindeki yerin Panayır Mahallesi Muhtarlığına, tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doburca Mahallesi, 7922 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın Doburca Mahalle Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, 6080 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın “İşçi Sağlığı Kompleksi” yapılmak üzere Bursa Verem Savaş Derneğine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 8-29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi, 2285 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/25- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Reyhan Mahallesi, H22d 07a 2d pafta, 4393 ada, 6-7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/26- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2600 ada, 3-4-5-12-57 parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/27- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namıkkemal Mahallesi, H22d 07b 1a pafta, 2694 ada, 2-28 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/28- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tayakadın Mahallesi, 4089 ada 23-24 parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/29- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, Hancı Caddesi Semt Çarşısı No:22/9 adresindeki dükkanın PTT Merkez Müdürlüğüne kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/30- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, Hancı Caddesi Semt Çarşısı No:22/8 adresindeki dükkanın PTT Merkez Müdürlüğüne kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/31- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Seç Mahallesi, 138 ada, 5 parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/32- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Dürdane Mahallesi, 10040 ada, 657 parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/33- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doğanevler Mahallesi 604 ada, 9-10-11 parsel, 10330 ada 7 parsel, 10333 ada 1-2 parsel, 10334 ada 9-10 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan hisselerin satın alınması ile ilgili raporu,

2/34- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Elmasbahçeler Kültür Merkezi içerisindeki, PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan yerin tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

2/35- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Seferiışıklar Mahallesi 103 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kiralanması ile ilgili raporu,

2/36- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Dürdane Mahallesi, 10066 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Dürdane Mahallesi Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7191 ada, 7-8-9-10-11 ve 21 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Hamitler Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notlarında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 8856 ada, 1 parsel ve 8857 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7537 ada 1 parsel, 7538 ada 1 parsel ve 7539 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5936 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5002 ada 11-12 parseller ve 5004 ada 8-9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5995 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5398 ada 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişiminin sağlanması ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 941 ada, 9 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral garaj Hacı İlyas İmar Planı Değişikliği kapsamında kalan 2632 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında Konut Ticaret Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4807 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/51- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 938 ada, 12 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü satış komisyonuna meclis üyesi görevlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/364)

3/2- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün,Gurabahane-i Laklakan Kültür Merkezinin İşletme Müdürlüğüne devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/363)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Tahtakale Çarşısı İç Avlu Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Kaplama İnşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2016/372)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, Derman Caddesine Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/334)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, Yaman Caddesi, No:226 adresindeki 3 katlı bina ile Gür Caddesi, No:155 adresindeki tek katlı binanın kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/335)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi, 10231 ada, 7 parsel sayılı 11.983.90 m² yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine tapu devri ile ilgili yazısı, (2016/336)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi, 3841 parsel üzerindeki 2 m²’lik yerin Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığına olan tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/337)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, 1119 ada, 93 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/338)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kemerçeşme Mahallesi, 377 ada, 9-10-21 ve 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/339)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, 615 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 2979 ada 6 parsel, 613 ada 8 parsel, 616 ada 13 ve 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/340)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 128 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/341)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunuseli Mahallesi, 6572 ada, 3 parselin (148m²) Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/342)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Demirtaşpaşa Mahallesi, 2398 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/343)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi, 3823 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/344)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Emek Adnan Menderes Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi Büyük Çamlık içinde bulunan Çamlık Mescidinin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/345)
3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçukgazi Mahallesi, 1 pafta, 1204-1205-1219 parsellerin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/346)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çirişhane Mahallesi, 1699 ada 1 parsel ile 1725 ada 61-62-65 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/355)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükdeliller Mahallesi, 212 ada 17 parselin (122,84m²) Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/356)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 427 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/365)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2342 ada, 8 ve 22 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/366)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Zafer Mahallesi, 3588 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/367)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İvazpaşa Mahallesi, 6223 ada, 46-65-71-72-14-30-23-22 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/368)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gündoğdu Mahallesi, 10169 ada, 474 sayılı parselin satın alınması ile ilgili yazısı, (2016/369)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 7125 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/370)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi, 3251 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/371)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kayhan Mahallesi, 4305 ve 4306 adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/347)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27-32-33 parseller, 4477 ada 1 parsel, 4478 ada, 12-13 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili yazısı, (2016/348)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karamam Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeni Karaman Mahallesi, 781 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/349)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa Yalova Yolu yol projesi plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/350)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi, 3199 ada, 131 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/351)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 50 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/352)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi, 2375 ada, 48 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/353)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi, 3198 ada, 63-64-65-79 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/354)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 5251 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/357)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6458 ada, 14 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/358)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4889 ada 2 parsel ile 4952 ada 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/359)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi, 898 ada 9 parsel ile 895 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/360)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4932 ada 1 parsel, 4933 ada 1 parsel, 4934 ada 1 parsel, 4908 ada 2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/361)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karamam Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mahallesi, 1201 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/362)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi, 922 ada, 5 parselde mahkeme kararına ilişkin karar alınması ile ilgili yazısı, (2016/373)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6126 ada, 37 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/374)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 100 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/375)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10390 ada, 1 parsel ve 6238 ada, 1 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/376)

3/44- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 2016 Model 11 KB115 plakalı Ford Transit marka aracın Osmangazi Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/377)


  Ünal AKSOY     
                                                                                                                                  Belediye  Başkan V.
                                           

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :