test
x

07.09.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

07 Eylül 2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
27.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 6572 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükdeliller Mahallesi, 212 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın BUSKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Adnan Menderes Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Büyük Çamlık içinde bulunan Mescidin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selçukgazi Mahallesi, 1 pafta, 1204-1219 parsel sayılı taşınmazların Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gündoğdu Mahallesi 10169 ada, 474 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gündoğdu Mahallesi, 10231 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesine devri ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi Yaman Caddesi No: 226 adresindeki 3 katlı bina ile Gür Caddesi No: 155 adresindeki tek katlı binanın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi 615 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 2979 ada, 6 parsel, 613 ada, 8 parsel, 616 ada, 13-14 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1119 ada, 93 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaşpaşa Mahallesi 2398 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programın a alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mahallesi 3251 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıcılar Mahallesi 3823 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 6400 ada, 427 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi 7651-7652 adalar arası 25 metrelik imar yolunda bulunan ağaçların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kemerçeşme Mahallesi 377 ada, 9-10-21-22 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İvazpaşa Mahallesi 6223 ada, 14-22-23-30-46-65-71-72 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çirişhane Mahallesi 1699 ada, 1 parsel, 1725 ada, 61-62-65 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Edirne Beyendik Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 100 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacı İlyas İmar Planı Değişikliği kapsamında kalan 3667 ada, 35 parselde askı itirazı raporu ve 3667 ada 24-25-26 parsellerin kuzeyinde trafo yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 50 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaş Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6126 ada, 37 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4506 ada, 146-147-160 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada, 87-88-89-90 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Ovaakça Eğitim Mahallesi 7820 ada, 10-11-12 parsellerde 1/1000 ölçekli İmar Planında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10390 ada 1 parsel ve 6238 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1201 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4934 ada 1 parsel, 4932 ada 1 parsel ve 4933 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10389 ada, 1 parsel ile 10390 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5110 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 10525 ada, 17 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uyulama İmar Planı kapsamında kalan 10552 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu ,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4547 ada, 1-2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199 ada, 131 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5251 ada, 14 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 781 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4889 ada, 1-2 parseller ile 4952 ada, 1-2-3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada 254-255-256-257-258-259-260 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7015 ada, 1-3-4 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7916-7917 adalar, 10529 ada 4 parsel ve 4937 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uyulama İmar Planı kapsamında kalan 571 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7005 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 895 ada, 1-2 parseller ile 898 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4506 ada, 164 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5024-5025-5026 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6684-6685 ve 6688 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 206 ada, 14-15-16-17 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2587 ada, 9-10 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Riskli parsel tespiti yapılan 3677 ada, 12 parselden otopark bedeli alınması ile ilgili raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Ovaakça 7820 ada 18 parsel ve 7880 ada, 2-3 parsellerde 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılmasın ile ilgili raporu,

2/51- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi Sınırları içinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2017-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planın revize edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/420)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Demirtaş Atık Toplama Merkezi İnşaatı işi ve 1 Murad Hüdavendigar İmareti Restorasyon İnşaatı için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2016/393)

3/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6329 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/394)

3/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alipaşa Mahallesi, 5489 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/395)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6270 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/396)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karabalçık Mahallesi, 138 ada, 1 parsel ve 109 ada, 34 parselleri kapsayan hizmet binasının zemin katının Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/397)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Orhanbey Mahallesi, Nilüfer Köylü Pazarı 11 Nolu dükkanın kiralanması ile ilgili yazısı, (2016/407)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi 2287 ada 6 parsel, Hüdavendigar Mahallesi 6649 ada 1 parsel, 6650 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/408)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 06/05/2015 tarih ve 406 sayılı kararın iptal edilerek, Akpınar Mahallesi, 6173 ada, 7 parselde Belediyemize ait olan hissenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/409)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4737 ada 4-16 parseller ve Mollagürani Mahallesi, 4995 ada 22 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/415)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, 3455 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/416)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, 235 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/417)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 6831 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/418)

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planına Unesco Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/392)

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4460 ada, 1-6 parsellerde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/398)

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Hüdavendigar Mahallesi, 4561 ada, 28-29 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/399)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi, 4150 ada, 28 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/400)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi, 5962 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/401)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi, 205 ada, 21 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/402)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6362 ada 19 parselde otopark bedeli ile ilgili yazısı, (2016/403)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arası 6 Nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenibağlar Mahallesi 6432 ada, 224 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/404)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşi Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan TEAŞ alanına ilişkin karar alınması ile ilgili yazısı, (2016/405)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Eski ,Kaplıca İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi plan notu ilavesinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/406)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi Mahallesi, 4757 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/410)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 7918 ada, 80 ve 82 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/411)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 609 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/412)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Demirtaşpaşa Mahallesi, 2395-2396 adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/413)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 123 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/414)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mehmet Akif Mahallesi 1619 ada, 115 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/419)

3/30- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesinin kapatılması ile ilgili yazısı, (2016/421)

         H. Hüseyin ERDÖNMEZ 

          Belediye Başkan V.     
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :