test
x

07.01.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
07 Ocak 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
9.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, Bahçeli Sokak No:4 yanında bulunan çocuk parkına veya Taner Sokağa "Şehit Ünal OCAK" isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2-    Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun, Bahar Koğukçınar Uygulama İmar planı kapsamında 2. Ar Sokakta bulunan 1400 ada, 2-3-4 parsellerin park yapılmak üzere kamulaştırılması talebi ile ilgili ortak raporu,

2/3-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Fatih Mahallesi, 974 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mah. H22d 02d 2d pafta, 3205 ada, 46 parselin Belediyemiz 2011-2015 yıllar arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Mahallesi, 79 parselde bulunan Emek Zekai Gümüşdiş Hizmet Binası içerisindeki muhtelif yerlerin tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 7457 ada 10 parsel, 7459 ada 8 parsel, 7460 ada 5-7-11-12 parseller, 7465 ada 1-2-3-4-5-6 parseller ve 7496 ada 1 parselde bulunan toplam 126.65 m² hisselerin Belediyemizce satın alınması ile ilgili raporu,

2/7-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Turgut Özal Parkı 513 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki park alanı içerisinde bulunan Mescit binasının Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

2/8-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dağakça Mah. 1359-1565-1564 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 79 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4166 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun, Akpınar Mahallesi, H21c 05b 1d pafta, 6169 ada, 2 parselin ifraz edilerek B ve C oluşturulması ve C parsel ile yoldan ihdas edilen A parselin başa baş takas talebi ile ilgili ortak raporu,

2/12-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4343 ada,  1-2-3-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/13-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/14-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı Selvili Cadde Güneyi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6477 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/15-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1269-1270-1271-1273-1274-1275-1277 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/16-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4217 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/17-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Osmangazi İlçesi Selçukgazi H22a 18c 1a-1b paftalar, 872 parsel Uygulama İmar Planı askı itirazına ilişkin raporu,

2/18-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7404 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/19-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarında Plan Notu Değişikliği yapılmasına ilişkin raporu,

2/20-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Eski Kaplıca İmar Planı kapsamında kalan 3937 ve 3934 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/21-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3559 ada, 7 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/22-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 8176 ada, 5-15 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4803 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4752 ada, 48 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/25-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7999 ada 1 parsel, 6518 ada 1 parsel ve 4690 ada 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/26-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 81-82-83-84-85-86-69 ve 71 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/27-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama imar Planı kapsamında Mudanya Yoluna yakın olan arka doğusundaki İkiz Nizam imar adalarına ilişkin plan değişikliği raporu,

2/28-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8894 ada, 8-9-10-11 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/29-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7604-7606 ve 7607 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Yazı İşleri Müdürlüğünün,Denetim Komisyonunun oluşturulması talebi ile ilgili yazısı, (2014/539)

3/2-       Yazı İşleri Müdürlüğünün,Yeniboğaziçi Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili yazısı, (2014/548)

3/3-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, 1. Balkan Sokağın isminin Seyidoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/538)

3/4-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun ve 5620 sayılı Kanun kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde görev yapan kişilere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genelgesine istinaden, ek ödeme yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/558)

3/5-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personelin 2015 yılı Ücret Tespiti ile ilgili yazısı, (2014/559)

3/6-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2015 yılı Geçici İş Pozisyonları ile ilgili yazısı, (2014/560)

3/7-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sürekli İşçi kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/561)

3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Zekai Gümüşdiş Cami Yanı Belediye Meydanında bulunan binanın zemin kat ve 1. katın tahsis edilmesi kararının iptali ile ilgili yazısı, (2014/522)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Kirazlı Mahallesi, 158 ada 3 parsel üzerinde Hizmet Binası içindeki 1. Kat 2 oda, 1 mutfak ve 2 wc’nin Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis kararının iptali ve Kirazlı Mahallesi 149 ada, 23 parsel üzerinde bulunan Hizmet Binası içindeki zemin kat garaj ile garaj yanındaki 1 odanın Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/523)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2540 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/524)

3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi, H22d 02d 3a pafta, 275 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/525)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Panayır Mahallesi 2309 ada, 70 sayılı parselde bulunan Panayır Mahallesi Spor Tesisi içindeki yerlerin tahsis veya kiralama talebi ile ilgili yazısı, (2014/526)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Emek Mahallesi, 267 ada, 29 sayılı parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2014/527)

3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Yenikaraman Mahallesi, 781 ada, 6 sayılı parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2014/528)

3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2539 ada, 97 ve 99 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/529)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi, H22d 01d 4b pafta, 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/542)

3/17-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Reyhan Mahallesi, H22d 07a 2d pafta, 4391 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/543)

3/18-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi, 1775 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/544)

3/19-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Atıcılar Mahallesi, 6673 ada, 1 parselde Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsis kararının iptal  talebi ile ilgili yazısı, (2014/549)

3/20-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Akpınar Mahallesi, 6173 ada, 5 parselin (3.129.13 m²) okul yapılmak üzere Maliye Hazinesine devir edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/550)

3/21-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Hamitler Mahallesi, 4948 ada, 1 parselde Hamitler Pazar Alanı içindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/551)

3/22-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, H21b 25d 1d pafta, 6351 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/556)

3/23-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, H21b 25d 1d pafta, 6351 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/557)

3/24-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi, H22d 07a 3d pafta, 5464 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/562)

3/25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/530)

3/26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Veyselkarani Mahallesi, 2990 ada, 4 parseldeki plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/531)

3/27-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçkeli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi, 799 ada, 5-9-10-15-16 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/532)

3/28-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 7503 ada 2-3 parsel, 7510 ada 8 parsel, 7511 ada 4-5 parsel, 7512 ada 7-8-9 parsel, 7513 ada 1-2 parsel, 7516 ada 3-4-5 parsel ve 7496 ada 1 parselde bulunan (toplam 395.91 m²) hisselerinin Belediyemizce satın alınması talebi ile ilgili yazısı,  (2014/533)

3/29-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalanKüçükbalıklı Mahallesi, H22d 02c 1d pafta, 146 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/534)

3/30-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi, 4418 ada, 15-16-17-85 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/535)

3/31-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi, 519 ada, 17 parsel ile ilgili mahkeme kararının uygulanması talebiile ilgili yazısı,  (2014/536)

3/32-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Yeniceabat Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a 21c 3a pafta, 4118 ada, 9-10 parseller ve 4119 ada, 26 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/537)

3/33-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan H21c 05a 2c pafta, 6117 ada, 9 parselde plan değişikliği talebiile ilgili yazısı,  (2014/540)

3/34-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4 katlı konut alanları için yapı yüksekliği ile ilgili yazısı,  (2014/541)

3/35-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçeki Ayakkabıcılar Çarşısı 6 nolu Kamu Proje Alanı Koruma İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/545)

3/36-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7997-7671-7672-7973-7974 adaları içerisine alan şuyulama sınırının kaldırılması talebi ile ilgili yazısı,  (2014/546)

3/37-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6534 ada, 4-5-6 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/547)

3/38-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi, 3884 ada, 1-2-3-4-5-9 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/552)

3/39-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi, 365 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/553)

3/40-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6126 ada, 36 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/554)

3/41-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyon kapsamında kalan 903,904,905,906,907,908 adalarda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/555)

3/42-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün,  Belediyemize ait spor tesislerinde uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı,  (2014/563)

                                                                                                      

                                                                                                                                                                  Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ
                                                                                                                                                                          Belediye Başkan V.


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :