test
x

05.10.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

05 Ekim 2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
28.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünü görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, Almanya Landill Şehri kardeş şehir protokolünün iptali ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 235 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, 4737 ada 4-16 parseller ve Mollagürani Mahallesi, 4995 ada 22 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Hamitler Mah. 6400 ada, 72-94-95-117-118 sayılı parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dobruca Mahallesi 2287 ada 6 parsel, Hüdavendigar Mahallesi 6649 ada 1 parsel, 6650 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2017-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planın revize edilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, 3455 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6329 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alipaşa Mahallesi, 5489 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, 6831 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 06/05/2015 tarih ve 406 sayılı kararın iptal edilerek, Akpınar Mahallesi, 6173 ada, 7 parselde Belediyemize ait olan hissenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Karabalçık Mahallesi, 138 ada, 1 parsel ve 109 ada, 34 parselleri kapsayan hizmet binasının zemin katının Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Orhanbey Mahallesi, Nilüfer Köylü Pazarı 11 Nolu dükkanın belediyemizce kullanılması ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mahallesi Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu Değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İnkayaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 121 ada, 4 parselde plan değişikliği raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 850 ada, 1 parsel ile 7759 ada, 13 parselde plan değişikliği raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 609 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 7918 ada, 80-82 parsellerde plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 2396 ada, 21 parselde plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6172 ada, 7 parselde plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4757 ada, 8 parselde plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arası 6 Nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 224 parselde plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mahallesi 10021 ada, 115 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uyulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 123 ada, 6 parsel de plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Beşikçiler Caddesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4764 ada 21 parselde plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ile Yönetim Alanı sınırlarının plan işlenmesi ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Eski Kaplıca İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ile Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar planı kapsamında kalan 2375 ada, 48 parsel de plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli 4460 ada, 1-6-77-76-75-74-105 Nolu Parsellere Ait İlave İmar Planı kapsamında kalan1-6-7 parsellerde plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2015/435)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2017 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı, (2015/436)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/437)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu kadrolarda değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/438)

3/5- Zabıta Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak ve 1. Gedik Sokak arasında 6286 ada, 1 parsel üzerine Pazar alanı kurulması ile ilgili yazısı, (2016/427)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 170 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/432)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 5099 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/433)

3/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 721 ada, 17 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/428)

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6286 ada, 1 parselde trafo alanının kaldırılması ile ilgili yazısı, (2016/429)

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada, 208 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/430)

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10459 ada, 1 parsel ve 10463 ada, 1 parsel de plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/431)

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğanlı Mahallesi, 3338 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/434)

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, 7238 ve 7240 adalar batısında trafo plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/439)

 Mustafa DÜNDAR  
                                                                                                                                     Belediye Başkanı   

                                           

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :