test
x

09.11.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

09 Kasım 2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
29.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi, 815 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 72-94-95-117-118-69-73-70-59-58-57-56-53-49-48-43-47-46-45-44-41-39-4-3-2-1-446-448-447 parseller ve üzerindeki binalar, 6399 ada, 8-9-10-1-6-12 parseller ve üzerindeki binaların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 06/05/2015 tarih ve 406 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Akpınar Mahallesi, 6173 ada, 7 parselde Belediyemize ait olan hissenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Emek Adnan Menderes Mahallesi Taşlı Cadde isminin Şehit Yunus Yılmaz Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Gazcılar Caddesi isminin korunması ile ilgili raporu,

2/8- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, İlçemizdeki cadde ve sokaklara devlet adamları ve ünlülerin isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

2/9- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 712 ada, 17 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada, 208 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi, 3338 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında trafo alanı değişikliği ile ilgili raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi (Mutlular) 1619 ada, 105 parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 1619 ada, 115 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/13- İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 437 ada, 8-9-10 parseller ile 438 ada, 7-8 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu ve 437 ada, 7-8-9-10 parseller, 438 ada, 7-8 parsellerin 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasına ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7238 ada kuzey batısında ve 7240 ada, 3 parsel güney batısında trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4561 ada, 28-29 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada, 29-30-31 ve 33 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında ve 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 5962 ada, 11 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6286 ada, 1 parselin kuzey doğusunda trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uyulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 205 ada, 21 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan muhtelif araçların bedelsiz devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/466)

3/2- Özel Kalem Müdürlüğünün, Belediyemizin Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Makedonya’da gerçekleştirdiği yatırım ve faaliyetler ile ilgili çekim yapmak üzere görevlendirilecek ekibe gri pasaport çıkarılması ile ilgili yazısı, (2016/485)

3/3- Zabıta Müdürlüğünün, Geçit Çok Amaçlı Sabit Pazar Alanı kurulması ile ilgili yazısı, (2016/489)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, 1. Derman Cadde isminin Şehit Uzman Onbaşı Sinan Yaylı olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/450)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Bursalı Nureddin Paşa isminin bir caddeye verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/467)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 2. Gülen Sokak isminin 15 Temmuz Şehitleri Sokağı olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/468)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Akasya Caddesine Jandarma Uzman Çavuş Şehit İlyas GENEL isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/484)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mahallesi, 5651 ada, 52 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/456)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, Karabağ Sokak, No:1 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/457)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6688 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/458)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kırcaali Mahallesi, 3841 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/459)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mahallesi, 2691 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/460)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çirişhane Mahallesi, 1724 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/461)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, 2506 ada, 51 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/462)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İntizam Mahallesi, Değirmen Caddesi 5797 ada, 1 parsel üzerinde bulunan tek katlı yapının İntizam Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/463)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selimiye Mahallesi, 5. Değirmen Sokak 5406 ada, 1 parsel üzerinde bulunan tek katlı yapının Selimiye Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/464)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğancı Mahallesi Çok Amaçlı Bina ile 156 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Sağlık Ocağı binalarının Doğancı Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/465)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi, 5488 ada, 1-2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/469)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/470)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi, 307 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/471)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bahar Mahallesi, 444 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/472)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/480)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi, 2287 ada, 11-12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/481)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/482)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi, 7921 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/483)

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, 808 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/486)

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2584 ada 19-20 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/487)

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, 1117 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/488)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi H21b 25d 4a pafta, 130 ada, 7 parsel ile 305-307-730 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/451)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 7540-7541-7542-7543-7544-7545-7546 adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/452)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/453)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Tuna Mahallesi 1738 ada, 29-30 parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2016/454)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 54-55-56 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/455)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 156 ve 57 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/473)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10390 ada, 1 parsel ve 6238 ada, 1 parselde plan değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı, (2016/474)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi, 3134 ada, 40 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/475)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesi, 10169 ada, 35 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/476)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6084 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/477)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7548 ada, 2-3-4-5 ve 6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/478)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Armutköy Mahallesi 4374 ada, 4 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/479)

         H. Hüseyin ERDÖNMEZ 

          Belediye Başkan V.     
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :