test
x

08.01.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
08 Ocak 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
52.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, Selamet Mah. Kurtuluş Sokak isminin Üsküp Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,

2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, Doburca Mah. 1. Kadife Sokak isminin 3. Kadife Sokak olarak, Soğanlı Mah. 2. Topel Sokak isminin 3. Topel Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,

2/3-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi ile ilgili ortak raporu,

2/4-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Emek Adnan Menderes sabit semt pazarında bulunan hizmet binası içerisindeki yerlerin kiralanması talebi ile ilgili raporu,

2/5-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 3. Halis Sok. No:8 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Atıcılar Mah. 3764 ada, 1-13-14-15 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Doburca Mah.III. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Doburca Mah. 6754 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mah. Altıparmak Cad. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Ahmetpaşa Mah. 5296 ada, 1-2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 2. Esen Cad. ile Taşköprü Cad. kesişiminde (6689-6677 adalar arası) ve Somuncu Baba Sokak ile Taşköprü Cad. bağlantısında (6689-6690 adalar arası) bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Yenikaraman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenikaraman Mah. 760 ada, 24 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Merkez Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4405 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/12-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 215 ve 444 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/13-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/14-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 adanın güneyinde park alanında trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/15-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5673 ada, 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/16-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3931 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/17-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 8603 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/18-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/19-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 110 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gökdere Eski-Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2697-2698-2701-2702-2712 adalarda askı itirazı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6799 ada, 3-4-5-6-7-8-10-11 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 34 pafta, 116 ada, 14-15 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/24-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2322 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1269-1270-1271 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5516 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4418 ada, 85 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Ahmetbey köy H21b 25b 2c pafta, 574 parselde 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,

2/29-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2152 ada, 2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerin askı itirazı ile ilgili raporu,

2/30-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4805 ada, 16 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4150 ada, 29-30 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yeni Merkez Uyulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3846 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4815 ada, 15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada, 15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36-İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Armutköy Mahallesi 4367 ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölç. İlave İmar Planı ile ilgili raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Yazı İşleri Müdürlüğünün,  Denetim Komisyonunun oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2013/460)

3/2-       Fen İşleri Müdürlüğünün, Orhan Mahallesi Vaiziye Medresesi Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırması ile Zemin Kaplama İnşaatı İşinin masraflarının Belediyemiz Bütçesinden karşılanacak kısmının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/472)

3/3-    Fen İşleri Müdürlüğünün, Orhan Mahallesi Ulucamii Cadde Cephe Sağlıklaştırması ile Zemin Kaplama İnşaatı İşinin masraflarının Belediyemiz Bütçesinden karşılanacak kısmının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/472)

3/4-    Zabıta Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 4948 ada, 1 sayılı parselde semt pazarı kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2013/474)

3/5-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2014 yılı Geçici İş Pozisyonlarının kabulü ile ilgili yazısı, (2014/1)

3/6-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5620 sayılı Kanununa tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara 2014 mali yılında ödenecek net ücretlerin tespiti ile ilgili yazısı, (2014/2)

3/7-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun ve 5620 sayılı Kanun kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde görev yapan kişilere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genelgesine istinaden, ek ödeme yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/3)

3/8-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişiklikleri ile ilgili yazısı, (2014/5)

3/9-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 04/12/2013 tarih ve 936 sayılı meclis kararının iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/482)

3/10-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi Dışbudak mevkiinde yeni mahalle kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2013/475)

3/11-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğanlı Bulvarı isminin Çanakkale Şehitleri Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/483)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Gaziakdemir Mah. 3706 ada, 2 sayılı parselin Belediyemize devrinin yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/465)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mah. H22d 07a 4d pafta, 5653 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/466)

3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22d 01a 1a pafta, 7521 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/476)

3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Başaran Mah. H22d 02d 3b pafta, 165 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı ile ilgili yazısı, (2013/477)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstiklal Mahallesi 1223 ada, 14 parselde bulunan 52,86 m2 alanlı dükkanın satışı talebi ile ilgili yazısı, (2013/484)

3/17-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Selamet Mah. 1117 ada, 7-8-9-10 parseller ile 1118 ada, 2-3 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/457)

3/18-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25c 4a pafta, 6955 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/458)

3/19-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01c 1c pafta, 2431 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/459)

3/20-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüfer Köy H21b 24b 3b pafta, 2581 parsel ilave plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2013/461)

3/21-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada, 102 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/462)

3/22-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çirişhane Mah. 1726 ada, 3-12-13-14 sayılı parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2013/463)

3/23-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dobrucaköy Mah. 7918 ada, 80 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/464)

3/24-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Selimiye Mah. Altıparmak Cad. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan İntizam Mah. H22d 07a 1b pafta, 5886 ada, 15 parsel doğusundaki alanda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/467)

3/25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş 6662 ve 6664 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/468)

3/26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Selçukgazi köyü, 872 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/469)

3/27-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 1b pafta, 3833 ada, 8 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/470)

3/28-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1239-1240-1241 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/471)


3/29-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş 5751 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/478)

3/30-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mah. H22d 02a 1c-2d-4b-3a pafta, 2375 adada plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/479)

3/31-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Doburcaköy Mah. 7918 ada, 80 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/480)

3/32-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 443 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/481)

3/33-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. İçerisinde yer alan ve 6306 sayılı yasa ile Rezerv Alan kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısı,  (2014/4)

3/34-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bahar Mah. 445 ada, 24 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/6)

3/35-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 8115 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/7)

3/36-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Belediyemizce uygulanmakta olan imar planlarına imar notu eklenmesi talebi ile ilgili yazısı,  (2014/8)

3/37-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Akpınar Mah. 6144 ada, 1 parsel, 6170 ada, 1 parsel ile 6171 ada 4-5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/9)

3/38-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 7522 ada, 2-3-4-5-6 parseller, 7510 ada, 1-2-3 parseller, 7509 ada 2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/10)

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :