test
x

08.02.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ       
Toplantı Tarihi

08 Şubat 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

32.

GÜNDEM:

1-        Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2-        KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-     Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kavaklı Mahallesi, 6. Kavaklı Sokak Sur Üstü Konağı 5371 ada, 2 parsel sayılı BUFSAD’a tahsis edilmesi  ile ilgili raporu,

2/3-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çaybaşı Mahallesi, 118 ada, 25-26 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/4-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi, 3841 parsel üzerindeki 2 m²’lik yerin Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığına olan tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

2/5-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Kükürtlü Mahallesi, 3878 ada, 13 parselde 131/240 hissenin (103,65m²) Osmangazi Belediyesine bedelsiz devir edilmesi   ile ilgili raporu,

2/6-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Başaran Mahallesi, 153 ada, 7 ve 31 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/7-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi,  7222 ada 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/8-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait 5607 ada 7-8-9-10-11-12-13-52-55 sayılı parsellerdeki Mollafenari Mahallesi Otopark Pazar Alanı içindeki yerlerin kiralanması  ile ilgili raporu,

2/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10390 ada, 1 parsel güneyinde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/10-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7005 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/11-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Kentsel Dönüşüm Alanlarında yapılacak uygulamalar ile ilgili raporu,

2/12-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada, 17 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/13-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Turizm tesislerinde çatı katı kullanımları ile ilgili raporu,

2/14-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7279 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Ahmetbey Mahallesi 10021 ada, 115 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,

2/16-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır (G.Ö.B.) Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan 6076 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10459 ada, 1 parsel ve 10463 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma İmar Planı kapsamında kalan 4737 ada, 4-16-17-18 parseller ve 4995 ada, 5-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2617 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4991 ada, 46-49-51 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 411 ada, 3-6-7 ve 8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yunuseli Bölgesindeki İmar Planlarında Plan Notu değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/23-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 3951-3959-134-135-6420-6418 parseller ve 7129 ada, 5 parselde  plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7141 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 10009 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 895 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı ve Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311-5953-2341 adalar 280-281-1-111-112 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2375 ada, 49 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

 

3-        DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-     Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta  Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2017/9)

3/2-     Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Osmangazi Liderlerini Yetiştiriyor' adlı yarışma ile ilgili giderlerin Belediyemizce ödenmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Mustafa DÜNDAR' a yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/29)

3/3-     Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Taşınma ve DASK Yardımı ile ilgili yazısı, (2017/30)

3/4-     Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilgili yazısı, (2017/33)

3/5-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6293 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/10)

3/6-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, Tatlı Sokak, No:9 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/11)

3/7-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükdeliller Mahallesi, 209 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/12)

3/8-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi, 7815 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/13)

3/9-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 4. Ceviz Sokak, No:10 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/14)

3/10-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 17. Çemen Sokak, No:28 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/15)

3/11-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, Hacı Bektaş Caddesi, 6400 ada, 155 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/16)

3/12-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hazine adına kayıtlı Geçit Mahallesi, 6332 ada, 212 parsel sayılı 78.118,71 m² alanın Belediyemize tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/27)

3/13-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, 477 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/28)

3/14-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Soğanlı Mahellesi, Pınar Sokak, No:2 adresindeki PTT tahsilat şubesi olarak tahsis edilmiş olan yerin tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/31)

3/15-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2339 ada, 41 parsel sayılı 3364/7345 (10.248,06 m²) hissenin Belediyemize bağış yapılaması ile ilgili yazısı, (2017/32)

3/16-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4889 ada, 1-2 parseller ile 4952 ada, 1-2-3 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/17)

3/17-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan  902 ada, 9   parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/18)

3/18-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 379-380-381 parsellerde plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/19)

3/19-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tahtakale Mahallesi, 5566 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/20)

3/20-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4157 ada, 13-20-21-23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/21)

3/21-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5002 ada, 11-12 parseller ile 5004 ada, 8-9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/22)

3/22-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi,  4264  ada, 10-11 parselin ifraz edilerek B ve C oluşturulması ve C parsel ile yoldan ihdas edilen A parselin başa baş takas yapılması ile ilgili yazısı, (2017/23)

3/23-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman- Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında 881 ada, 1 parselde plan değişikliği  ile ilgili yazısı, (2017/24)

3/24-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili yazısı, (2017/25)

3/25-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi Mahallesi, 4737 ada, 17 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/26)

 

 

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :