test
x

08.03.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

08 Mart 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

33.

GÜNDEM:

1-          Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2-          KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-       Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilgili raporu,

2/2-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bursalı Nureddin Paşa isminin bir caddeye verilmesi ile ilgili raporu,

2/3-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Letonya Jurmala şehri ile kardeş şehir olunması ile ilgili raporu,

2/4-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi, Sercan Sokak İsminin Çubukçu Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/5-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Osmangazi sınırları içerisindeki ana arter ve kent meydanlarına Necmeddin Erbakan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Recai Kutan isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

2/6-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, Derman Caddesine Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/7-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, Alaçam Sokak isminin Altuntaş Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/8-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 1. Gündüz Sokağın Şehit Osman Kurtkaya olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/9-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıilyas Mahallesi,  2724 ada, 4 parseldeki 1271/2400 hisse ve Çekirge Mahallesi, 7978 ada, 2 parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/10-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, 3340 ada, 1-2-3-4-5 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/11-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 52 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6293 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/13-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi, 7815 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, Hacı Bektaş Caddesi, 6400 ada, 155 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/15-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 477 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/16-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükdeliller Mahallesi, 209 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması  ile ilgili raporu,

2/17-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Evsel katı atık için verilen hizmetlerin tarifesi  ile ilgili raporu,

2/18-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hazine adına kayıtlı Geçit Mahallesi, 6332 ada, 212 parsel sayılı 78.118,71 m² alanın Belediyemize tahsis edilmesi  ile ilgili raporu,

2/19-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Soğanlı Mahallesi, Pınar Sokak, No:2 adresindeki PTT tahsilat şubesi olarak tahsis edilmiş olan yerin tahsisinin iptal edilmesi   ile ilgili raporu,

2/20-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4889 ada, 1-2 parseller ile 4952 ada, 1-2-3 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/21-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma İmar Planı kapsamında kalan 4264 ada, 10-11 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 902 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 14-15-16-17-18-19 parseller ile 6368 ada, 1-2-3-4-5-6-18-19 parsellerde plan notu ile ilgili raporu,

2/24-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2387 ada, 16 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 402 ada, 18 parselde plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/26-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5002 ada, 12 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5566 ada, 2-3-4-5-6 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 781 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7009 ada, 2 parselde plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 387 ada, 11-12-15-16 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

 

3-          DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2017/49)

3/2-       Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Eşitlik Birimi logosunun kullanılması ile ilgili yazısı, (2017/50)

3/3-       Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan 1985 Model Mercedes-Benz Marka otobüsün Mustafakemalpaşa Belediyesine bedelsiz devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/51)

3/4-       Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemizin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinesi alınması ile ilgili yazısı, (2017/62)

3/5-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/64)

3/6-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 8986 ada ile 8998 adalar arasındaki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/65)

3/7-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, 1141 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/52)

3/8-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mahallesi, 7584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/53)

3/9-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, 658 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/54)

3/10-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait 6570 ada, 46 parseldeki Yunuseli Mahallesi Camii Wc ve Abdestlik içindeki yerlerin ilgili müdürlüklere tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/55)

3/11-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerin  tahsis sürelerinin ve tahsis bedellerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2017/56)

3/12-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Elmasbahçeler Mahallesi, 2197 ada, 2-3-18-19 sayılı parsellerin Bursa Büyükşehir Belediyesine devir yapılması ile ilgili yazısı, (2017/57)

3/13-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2521 ada 9-41 parsel, 2522 ada 5-37-53-57 parsel, 2613 ada 1 parsel, 2524 ada 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/63)

3/14-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait 510 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binası giriş katının muhtarlık adına olan tahsisinin iptal edilerek, 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/66)

3/15-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 205 ada, 8 parselde plan değişikliği  ile ilgili yazısı, (2017/59)

3/16-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Şehreküstü Mahallesi, 6009 ada, 7 ve 8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/60)

3/17-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2200 ada, 48-49-50-51-62 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/61)

3/18-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5462 ada,  14-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/58)

 

               

               

                                                                                                                Mustafa DÜNDAR
                                                                                               Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :