test
x

05.04.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

05 Nisan 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

34.

GÜNDEM:

 

1-            Geçen Toplantı Zaptının Okunması

 

2-            KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR


2/1-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi   ile ilgili raporu,

2/2-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Veyselkarani Mahallesi, 3001 ada, 7-8-18 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/3-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gaziakdemir Mahallesi, 7584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Elmasbahçeler Mahallesi, 2197 ada, 2-3-18-19 sayılı parsellerin Bursa Büyükşehir Belediyesine devir yapılması ile ilgili raporu,

2/5-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 2339 ada, 41 parsel sayılı 4011/7375 (12.219,08 m²) hissenin Belediyemize bağış yapılması ile ilgili raporu,

2/6-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Armutköy Mahallesi 4374 ada, 4 parsel üzerinde bulunana Wc-Mescid ve 16 adet üretici pazarı satış standının bedelli olarak tahsisinin yapılması ile ilgili raporu,

2/7-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 8986 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çaybaşı Mahallesi, 166 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek FSM Mahallesi,  510 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binası giriş katının muhtarlık adına olan tahsisinin iptal edilerek, 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/10-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait 6570 ada, 46 parseldeki Yunuseli Mahallesi Camii Wc ve Abdestlik içindeki yerlerin ilgili müdürlüklere tahsis edilmesi   ile ilgili raporu,

2/11-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi, 658 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/12-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan yol ve kavşak alanı düzenlemesi plan değişikliği raporu,

2/13-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu  kapsamında kalan 4506 ada, 146-147-159 ve 160  parsellerde plan değişikliği raporu,

2/14-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5462 ada, 12-13-14-18-19 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2200 adada muhtelif parsellerde  plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/16-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4157 ada, 13-20-21-23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 205 ada, 8 parsel batısında plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/18-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/19-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6009 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/20-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 889 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/21-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeni: 10577 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/22-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı Çalışması ile ilgili raporu ,

 

3-            DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

 

3/1-       Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2017/75)

3/2-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Gökçeören Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/76)

3/3-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Doğancı Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/77)

3/4-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Şehit Toraman TAY isminin bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/78)

3/5-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Tuzaklı Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/79)

3/6-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Bağlı Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/80)

3/7-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 7477 ada, 16-17 parseller ile 7482 ada, 2-3-4-6 parsellerdeki hisselerin Belediyemizce satın alınması ile ilgili yazısı, (2017/81)

3/8-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 14. İnci Sokak, No: 15’de bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/82)

3/9-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, No:15’de bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/83)

3/10-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi, 1307 ada, 40 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/84)

3/11-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2346 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/85)

3/12-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Adalet Mahallesi Gün Çıkmazının 1. Işık Sokak ve 1. Levent Sokağa bağlantısının yapılacağı imar yolu üzerindeki  taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/86)

3/13-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 7504 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/87)

3/14-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş-Sakarya Mahallesi, 1003. Sokak, No:33’de bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/88)

3/15-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi, 1266 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yı     llık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/89)

3/16-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, 6184 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/90)

3/17-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenibağlar Mahallesi, 1. Nil Sokak, No:28 adresindeki bina, 6390 ada 170 parseldeki hisse, 5. Özen Sokak, No:7 adresindeki bina ve 6390 ada 168 parseldeki hissenin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/101)

3/18-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 08.03.2017 tarihli, 163 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Hazine adına kayıtlı Geçit Mahallesi, 6332 ada, 212 parsel sayılı 78.118,71 m² alanın Belediyemize tahsis edilmesi  ile ilgili yazısı, (2017/100)

3/19-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi, 2. Harmanyeri Sokak, No:2-4-6-8 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/103)

3/20-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/104)

3/21-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2388 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/105)

3/22-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğanevler Mahallesi,  587 ada, 18 parsel üzerinde bulunan taşınmazın, 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/108)

3/23-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dikkaldırım Mahallesi, 4591 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/109)

3/24-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan trafo yeri plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/91)

3/25-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7693 ada, 12-17 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/92)

3/26-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Sanayi Caddesi üzerindeki yolun (181-182-183-184-185 ada muhtelif parsellere cepheli kısımlar) genişletilmesi ile ilgili yazısı, (2017/93)

3/27-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet- Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 876 ada, 4-5-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/94)

3/28-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi, 3198 ada, 69 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/95)

3/29-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesi, 10169 ada, 35 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/96)

3/30-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, 7612 ada, 8 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/97)

3/31-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 30 metre ve 30 metre üzeri ana arterlerde Geçiş Dönemi Yapılaşması plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/98)

3/32-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Hürriyet- Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 611 ada, 27-28-29 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/99)

3/33-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 10518 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/106)

3/34-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 8909 ada, 16-17-18-19 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/107)

3/35-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 850 ada, 1 parsel ile 7759 ada 13 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/110)

3/36-     Yazı İşleri Müdürlüğünün, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonlarının Üye Seçimlerinin Yapılması  ile ilgili yazısı, (2017/102)

               

               

               

                                                                                                                 Mustafa DÜNDAR
                                                                                               Belediye Başkanı
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :