test
x

03.05.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

03 Mayıs 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

35.

GÜNDEM:

 

1-            Geçen Toplantı Zaptının Okunması


2-            KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR


2/1-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Şehit Toraman TAY isminin bir cadde veya sokağa verilmesi  ile ilgili raporu,

2/2-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Doğancı Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/3-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Tuzaklı Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi   ile ilgili raporu,

2/4-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Güzergahı Uygulama imar planı kapsamında kalan 3282 ada 2 parsel ile 3281 ada 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Fatih Mahallesi, 988 ada 55-56-57-58-59-60 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6184 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/7-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi, Harmanyeri Sokak, No:2-4-6-8 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/8-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 7504 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/9-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Adalet Mahallesi, 575 ada, 46 parsel sayılı  taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/10-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi, 1266 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/11-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/12-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 14. İnci Sokak, No: 15’de bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/13-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Geçit Mahallesi, 6351 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş-Sakarya Mahallesi, 547 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/15-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenibağlar Mahallesi, 6390 ada,  168 ve 170 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/16-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Doğanevler Mahallesi,  587 ada, 18 parsel üzerinde bulunan taşınmazın, 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi   ile ilgili raporu,

2/17-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği askı itiraz ile ilgili raporu ,

2/18-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2692-2693 adalarda ve muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/20-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Sanayi Caddesi plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama yapılması ile ilgili raporu,

2/22-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında 10518 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada, 1 parselde imar uygulaması yapılması ile ilgili raporu,

2/24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 850 ada, 1 parsel ve 7759 ada, 13 parselde  plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7612 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 611 ada, 28 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan10552 ada, 1 parselde  plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/29-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç.Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7828 ada güneyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 205 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7693 ada, 11-13-14-17 ve 18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri  Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında sınırları belirlenmiş alanın imar uygulamalarının durdurulması ile ilgili raporu,

2/33-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 876 ada, 4-5-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

 

3-            DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

 

3/1-       Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2017/147)

3/2-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6432 ada, 14-15-16-17-223 ve 228 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/126)

3/3-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Adalet Mahallesi, 559 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/127)

3/4-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İstiklal Mahallesi, 1184 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/128)

3/5-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi, 2287 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/129)

3/6-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, 6165 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/130)

3/7-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, 618 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/131)

3/8-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, 2481 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/132)

3/9-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ulu Mahallesi, 3659-3662-3663 adalar arasında imar yolu üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/135)

3/10-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi,  2339 ada, 41 parseldeki 4011/7345(12.219,08m²) hissenin Belediyemize bağış yapılaması ile ilgili yazısı, (2017/136)

3/11-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mahallesi, 2201 ada, 1 ve 3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/137)

3/12-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında 5953 ada, 1 parsel ile 2311 ada, 280-281 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/133)

3/13-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santralgaraj Altı Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2719 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/134)

3/14-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi-Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5791 ada, 16 parselde plan değişikliğiyle ilgili mahkeme kararı ile ilgili yazısı, (2017/138)

3/15-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 4951 ada, 1 parsel ve 6829 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/139)

3/16-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 488 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/140)

3/17-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7452 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/141)

3/18-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dürdane Mahallesi, 10048 ada, 1-3-4 parsellere ait revizyon ve ilave imar planı askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/142)

3/19-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4374 ada, 4 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/143)

3/20-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3398 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/144)

3/21-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında 40 metrelik kavşak düzelmesi plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/145)

3/22-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3545 ada, 8-9-10-11-12-13-14 parsel ve 3546 ada, 1 ve 9 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/146)

3/23-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mudanya Yoluna cepheli ticaret alanlarında yapı yükseklikleri ile ilgili yazısı, (2017/148)

3/24-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Satralgaraj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561 ada, 4 parselde plan değişikliğiyle ilgili mahkeme kararı ile ilgili yazısı, (2017/149)

               

               

                                                                                                                Mustafa DÜNDAR
                                                                                               Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :