test
x

07.06.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

07 Haziran 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

36.

GÜNDEM:

 

1-            Geçen Toplantı Zaptının Okunması

 

2-            KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

 

2/1-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bağlı Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi  ile ilgili raporu,

2/2-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Gökçeören Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi  ile ilgili raporu,

2/3-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6165 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/4-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6432 ada, 14-15-16-17-223 ve 228 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/5-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2201 ada, 1 ve 3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/6-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Adalet Mahallesi, 559 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dobruca Mahallesi, 2287 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/8-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi, 618 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/9-       Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 7477 ada, 16-17 parseller ile 7482 ada, 2-3-4-6 parsellerdeki hisselerin Belediyemizce satın alınması   ile ilgili raporu,

2/10-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 2481 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/11-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ulu Mahallesi, 3659-3662-3663 adalar arasında imar yolu üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  ile ilgili raporu,

2/12-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, İstiklal Mahallesi, 1184 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması   ile ilgili raporu,

2/13-     Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi,  2339 ada, 41 parseldeki 4011/7375(12.219,08m²) hissenin Belediyemize bağış yapılaması  ile ilgili raporu,

2/14-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5953 ada 1 parsel, 2311 ada 280-281 parseller ve 2341 ada 111-112 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/15-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6153 ada, 8-15-16-17-19-20-21-37 parseller ile 6399 ada, 6 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/16-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4374 ada, 4 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/17-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4305-4306 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı-Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2719 ada, 1 parselin kuzeyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ovaakça Köyü H22a-17d-2a, H22a-17d-2b pafta, 6537 ada 7-8-1467 parseller, 6538 ada 16 parsel, 6539 ada 5 parsel, 6540 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 6400 ada, 155 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6351 ada, 10 parselin batısında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 116 ada, 15 parselde  plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5791 ada, 16 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7112 ada, 21 parselde  plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 69 parselde   plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA1 Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 6829 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 4 adet trafo alanı ile 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 1 adet trafo alanı plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7452 ada, 8 parsel güneyinde plan değişikliği plan değişikliği raporu,

2/29-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 488 ada 2-22 parseller, 438 ada 18 parsel ve 506 ada 13-14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 6117 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 881 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/33-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6343 ada YPA2-Yeniden Planlanacak Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili raporu,

2/34-     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Proje denetim ve uygulamaları ile ilgili raporu,

 

3-            DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

 

3/1-       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2017/176)

3/2-       Fen İşleri Müdürlüğünün, İnkaya Mahallesi 200-201-202-268-269-270-325 parselleri kapsayan rekreasyon alanı için duvar projesi ve proje masraflarının mal sahipleri tarafından ödenmesi   ile ilgili yazısı, (2017/183)

3/3-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 865.Sokak isminin Cerrahoğlu Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2017/175)

3/4-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6332 ada, 212 parsel sayılı 78.118,71 m² yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın Belediyemiz adına irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/159)

3/5-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/160)

3/6-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, Murat Caddesi, 6400 ada, 505 parsel ile 7439 ada arasında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/161)

3/7-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Uluçam Mahallesi, 125 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/162)

3/8-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 4933 ada 1 parsel ile Yunuseli Mahallesi 8871 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/163)

3/9-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 5034 ada ile 5035  ada arasında bulunan Yiğitler Sokak 16 ve 18 nolu taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/164)

3/10-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4474 ada, 58-70-71-72-74-82 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/165)

3/11-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Santral Mahallesi, 6905 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/166)

3/12-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Aksungur Mahallesi, 10091 adadaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/174)

3/13-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 365,379,380 adalarda bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/177)

3/14-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/178)

3/15-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mahallesi, 2654 ada, 6-7-36 ve 52 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/179)

3/16-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi, 7815 ada, 75 sayılı parselin satış veye kiralanması ile ilgili yazısı, (2017/182)

3/17-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4382 ada, 1 parsel ile 4363 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/167)

3/18-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi, 7732 ada, 37 parselde trafo yeri plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/168)

3/19-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi, 5482 ada, 54-55-56 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/169)

3/20-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, 10279 ada, 1-6-7-8-9-13 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ile ilgili yazısı, (2017/170)

3/21-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ahmetbey Mahallesi, 10021 ada, 115 parselde uygulama imar planı askı itirazı  ile ilgili yazısı, (2017/171)

3/22-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/172)

3/23-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mollagürani Mahallesi, 5010 ada, 23 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/173)

3/24-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alaşar Mahallesi, 5581 ada, 2-3-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/180)

3/25-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gündoğdu Mahallesi, 10216 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/181)

               

               

                                                                                                                Mustafa DÜNDAR
                                                                                               Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :