test
x

05.07.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

05 Temmuz 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

37.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 865.Sokak isminin Cerrahoğlu Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Panayır Mahallesi, Zümrüt Sokağın isminin NİKSAR Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namıkkemal Mahallesi, 2654 ada, 6-7-36 ve 52 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dikkaldırım Mahallesi, 4591 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 5034 ada 9 parsel ile 5035 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 365,379,380 adalarda bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaşar Mahallesi, 4474 ada, 58-70-71-72-74-82 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Aksungur Mahallesi, 10091 adadaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Santral Mahallesi, 6905 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Uluçam Mahallesi, 125 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 4933 ada 1 parsel ile Yunuseli Mahallesi 8871 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kemerçeşme Mahallesi, 377 ada, 10-11-20-21 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, Murat Caddesi, No:38-40 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü, 10021 ada, 115 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3545 ada, 8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 3546 ada, 1-9 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dürdane Mahallesi, 10048 ada, 1-3-4 parsellere ait Revizyon+İlave İmar Planı’na askı itirazı ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında 4382 ada, 1 parsel ile 4363 ada, 6 parsellerde trafo alanı yer değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 10279 ada, 1-6-7-8-9-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5010 ada, 23-24 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 09.12.2015 gün ve 1046 sayılı kararı ile kabul edilen maddelerden 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında 10216 ada, 1 parselde trafo alanı plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında 4186 ada, 4 parselde kısmen Spor Alanı, kısmen Sağlık Alanı düzenlenmesi plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında 169 ada, 19-20-21-22-23-24-35-36-37-38 parseller, 170 ada, 1 parsel ile 172 ada, 1 parsel kuzeyindeki kamuya terkli alanda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6199 ada, 10 parsel ile 6147 ada, 1 parsel, 6146 ada batısındaki kamuya terkli alanda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında 5581 ada, 2-3-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu Uygulama Sınırı kapsamındaki plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında 4227 ada, 30-39-40 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında 2 Nolu YPA-Yeniden Planlanacak Alan plan çalışması ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam adalarda otopark olarak kullanılması koşuluyla +3.00 kotunun kullanılması plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 5482 ada, 54-55-56 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 2986 ada 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 parseller ile 3003-3826-3827-3828 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi, 4457 ada, 5-9-10-11-13-14-15-16-25 parsellere ait İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 4457 ada 31 ve 32 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında 3875-3941-3945 adalar ve 3877 ada, 1-2-4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kırk Mahallede muhtelif cadde ve sokaklarda yapılacak bakım, onarım işleri için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2017/204)

3/2- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi sınırının yeniden belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2017/201)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesinde muhtelif sokaklarda isim değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/202)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi Zeylan Sokak ve Çakaldere Parkına Şehit Polis Ali Demircioğlu isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/203)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi, 1097 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/205)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 7458 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-11 parseller, 7460 ada 5 parsel, 7465 ada 10 parsel, 7496 ada 1 parsel sayılı hisselerin Belediyemizce satın alınması ile ilgili yazısı, (2017/206)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Ebuishak Mahallesi, 3960 ada, 1-2-3-4 ve 7 sayılı parsellerin Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/207)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6295 ada ile 6296 adalarda arasındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/208)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, Sezgin Caddesi üzerindeki muhtelif taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/209)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 72 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/210)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamzabey Mahallesi, 4840 ada, 2 parseldeki S.M.Ö niteliği taşıyan yapının kullanım amacında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2017/211)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Alemdar Mahallesi, Çimen Sokak, 2915 ada, 1-2-3-4 parsel sayılı taşınmazların İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/212)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Santralgaraj Mahallesi, 3541 ada, 8 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/213)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4203 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/214)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 7684 ada, 34 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/215)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanbey Mahallesi, 4431 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/222)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 153 parsel sayılı ev vasıflı 189,38 m² taşınmazın “Osmanlı Kültürünün Tanıtım Merkezi” olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/223)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 8871 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/216)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Esentepe Mahallesi, 5501 ada, 35-37-38-45-46 parsellerde yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı, (2017/217)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi, 10/b ve 10/c parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/218)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Veyselkarani Mahallesi, 2990 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/219)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 5067-5773-6400-6586-6587-6588 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/220)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Geçit Mahallesi, 6356 ada 1 parsel ve 6362 ada 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/221)

Mustafa DÜNDAR
                                                                                               Belediye Başkanı
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :