test
x

06.09.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

06 Eylül 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

38.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi Zeylan Sokak ve Çakaldere Parkına Şehit Polis Ali Demircioğlu isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi 2201 ada, 1 ve 3 nolu parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,
2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doğanbey Mahallesi 4431 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Fatih Mahallesi 1097 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Barbaros Mahallesi 7684 ada, 34 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6295 ile 6296 adalar arasındaki 15 metrelik imar yolunda bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi Sezgin Caddesi üzerindeki muhtelif taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4203 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 72 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 7458 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-11 parseller, 7460 ada 5 parsel, 7465 ada 10 parselde bulunan hisselerin Belediyemizce satın alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Santralgaraj Mahallesi 3541 ada, 8 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Ebuishak Mahallesi 3960 ada, 1-2-3-4 ve 7 sayılı parsellerde bulunan hisselerin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Alemdar Mahallesi 2915 ada, 1-2-3-4 parsel sayılı taşınmazların İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 153 parselde bulunan taşınmazın “Osmanlı Kültürünün Tanıtım Merkezi” olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5564 ada 54 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4737 ada 17 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında ihdasın yapılmaması ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6390 ada 268 ve 269 parsellerde plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3398 ada 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5501 ada 35-37-38-45 ve 46 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6356 ada 1 parsel ile 6362 ada 6 parsel doğusunda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köy Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Aksungur Köy Uygulama İmar Planlarında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş 297 ada, 7 parsel ve 7732 ada, 37 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8846 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6462 ada 37 ve 38 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada 12-13-61 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2986-3003-3826-3827-3828 adalar ve muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar Mahallesi 4478 ada 12-13 parseller, 4477 ada 1 parsel ve 4476 ada 27-32-3 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3877 ada 1-2-4-5 parseller, 3875-3941-3945 adalar, 3876 ada 1-2-3-9 parseller, 3861-3862-3863-3878-3882-3939 ve 3940 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz Zabıta Esenlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere Motorize Ekiplerine 2 adet motosiklet satın alınması ile ilgili yazısı, (2017/254)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Oruçbey Caddesi cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Kaplama İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2017/261)

3/3-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 28 Mahallede Yapılacak Park, Meydan ve Çevre Düzenlemesi İşleri için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2017/272)

3/4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bulgaristan Lofça Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeşlik ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2017/247)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, 26. Aydın Sokak ile 3. Varlık Sokak arasında oluşan sokağa Okul Sokak isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/262)

3/6- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi Kiremitli Çocuk Parkına Şehit Sinan ACAR isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/270)

3/7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/231)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi, 682 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/232)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi, 4. Cami Çıkmazı Sokakta bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/233)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi, 4045 ada 273 parsel ile 4046 ada 1 parselin Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/234)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parselde Bursa Büyükşehir Belediyesinin hissesinin Belediyemiz adına bedelsiz devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/235)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mahallesi, 5971 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/236)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Santral Mahallesi, 10358 ada 2 parsel, 10359 ada 4-6 parseller, 10360 ada 3-4 parseller, 10366 ada 1 parsel, 10346 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/248)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mahallesi, 2654 ada, 6-7-36 ve 52 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/249)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 107 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/250)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/251)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi, 4242 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/252)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliller Mahallesi, 165 ada, 1 parselde Bursa Büyükşehir Belediyesine hizmet binası yapılması ile ilgili yazısı, (2017/253)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mahallesi, 2154 ada, 3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/263)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Veyselkarani Mahallesi, 2998 ada, 1-2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/264)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükdeliller Mahallesi, 208 ada, 41 parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/265)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Seferiışıklar Mahallesi, 103 ada, 3 parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/271)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi, 7815 ada, 25 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/237)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 646 ada 4 ve 14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/238)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tahtakale Mahallesi, 5566 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/239)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Geçiş yolu izin belgesi ile ilgili yazısı, (2017/240)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7096 ada, 77 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/241)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 10565 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/242)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Buski altyapı bandı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/243)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi, 4398 ada, 7-8 ve 9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/244)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 21-2-3-4-5-8-9-10-11-12 parsellerde yapılan plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/245)
3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi, 4414 ada, 21-22-23 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/246)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7482 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/255)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 205 ada, 21 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/256)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 901 ve 902 ada, muhtelif parsellerde plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/257)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 958 ada, 49 ve 52 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/258)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çukurca Mahallesi, 4789 ada, 53-54 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/259)

3/38-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 388 ada, 1-2 parseller ile 10512 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/260)

3/39-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı, (2017/266)

3/40-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muhtelif Uygulama İmar Planlarına Plan Notu eklenmesi ile ilgili yazısı, (2017/267)

3/41-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi İmar Planı kapsamında kalan Ebu İshak Mahallesi 3960 ada, 1-2-3-7 parseller, 3961 ada, 1-2-3-4 parseller ve 3962 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/268)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7693 ada, 17 parselde plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/269)

Mustafa DÜNDAR
 Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :