test
x

04.10.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

04 Ekim  2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

39.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesinde muhtelif sokaklarda isim değişikliği ile ilgili raporu,

2/2-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğukpınar Mahallesi 12. Yavuz Sokak isminin Duran Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/3-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 107 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2396 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında 4552 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacahırka Mahallesi, 5971 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2154 ada, 3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Santral Mahallesi, 10358 ada 2 parsel, 10359 ada 4-6 parseller, 10360 ada 3-4 parseller, 10366 ada 1 parsel, 10346 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliller Mahallesi, 165 ada, 1 parselde Bursa Büyükşehir Belediyesine hizmet binası yapılması ile ilgili raporu,

2/11-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi, 4045 ada 273 parsel ile 4046 ada 1 parselin Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/12-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6106 ada, 29 parselde Bursa Büyükşehir Belediyesinin hissesinin Belediyemiz adına bedelsiz devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/13-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6332 ada, 212 parsel sayılı 78.118,71 m² yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın Belediyemiz adına irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporu,

2/14-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi, 4. Cami Çıkmazı Sokakta bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, Karabağ Sokak, No:1 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Seferiışıklar Mahallesi, 103 ada, 3 parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/17-
Küçükdeliller Mahallesi, 208 ada, 41 parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/18-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2617 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dürdane Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı Çalışması ile ilgili raporu,

2/20-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltik Mahallesi 4506 ada, 65-66 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 4-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6820 ada, 1 parsel ve 6821 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10176 ada, 38-39 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4398 ada, 7-8-9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi Çevresi İmar Planı kapsamında 3960 ada, 1-2-3-7 parseller, 3961 ada, 1-2-3-4 parseller ve 3962 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4414 ada, 21-22-23 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediye sınırları içinde Proje Denetim ve Uygulamaları ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-
Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2017/296)

3/2-
Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı, (2017/295)

3/3-
Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İller Bankası veya yurtiçi bankalardan kredi kullanılması ile ilgili yazısı, (2017/300)

3/4-
Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Ebuishak Mahallesi Panorama Tarih Parkı Yenileme İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2017/301)

3/5-
Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Uzun Çarşı ve Tuzpazarı Çarşısı Üst Çatı Örtüsü Bakım Onarım İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2017/284)

3/6-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, 10303 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/291)

3/7-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4740 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/292)

3/8-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2398 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/293)

3/9-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, Aydın Çıkmaz ve Yar Çıkmazı üzerinde 1158 ada, 67-69-70 parseller ile 1118 ada, 8-9-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/294)

3/10-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 7129 ada 5 parsel ile 3951-3959-134-135-6420-6418 parsellerde plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/285)

3/11-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5059 adada plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/286)

3/12-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Alemdar Mahallesi, 2431 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/287)

3/13-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi, 7793 ada, 4 parsel ve 7817 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/288)

3/14-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garajaltı- Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3659 ada 8 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/289)

3/15-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi, 3864 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/290)

3/16-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 912 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/297)

3/17-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 10518 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/298)

3/18-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garajaltı- Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2719 ada, 1 parsel plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2017/299)


Mustafa DÜNDAR
Belediye BaşkanıE-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :