test
x

05.02.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
05 Şubat 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
53.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN    EVRAKLAR
2/1- Eğitim Komisyonu, Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonunun, Zeytin Üreticileri ile ilgili ortak raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğanlı Bulvarı isminin Çanakkale Şehitleri Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kayıhan Mah. 7. Fırın Sok. No:4 adresindeki bina ve 4290 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22d 01a 1a pafta, 7521 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollafenari Mah. H22d 07a 4d pafta, 5653 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstiklal Mahallesi 1223 ada, 14 parselde bulunan dükkanın satışı talebi  ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Başaran Mah. H22d 02d 3b pafta, 165 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Esentepe (Demirtapı) Mahallesi 5505 ada, 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 parseller ile 5505 ada 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mah. 1403 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma programına alınması ile ilgili talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doburca Köyü arazileri içinde kalan Belediyemize ait yeşil alanların kiralanması talebi ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6955 ada, 1 parselle ilgili plan değişikliği raporu,

2/12- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7522 ada, 2-3-4-5-6 parsellerle ilgili plan değişikliği raporu,

2/13- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 445 ada, 24 parsellerle ilgili plan değişikliği raporu,

2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada, 7 parselle ilgili plan değişikliği raporu,

2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Nilüfer Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2581 parsele ilişkin Plan Notuna askı itirazı ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5287 ada, 3 parselde Plan Notu  değişikliği ile ilgili  raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6662 ve 6664 parsellerle ilgili plan değişikliği raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Selçukgazi Köyü H22a 18c 1a 1b pafta, 872 parselde hazırlanan 1/1000 ölç.Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5886 ada, 15 parselin doğusunda plan değişikliği yapılması ile ilgili  raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 443 ada, 7 parselle ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Tüm İmar Planlarında Bitişik Nizam (B-3) 3 Kat H:9.50m yapılaşma hakkına sahip imar parsellerinden Belediyemiz tarafından alınan plan zaiyat bedelinin alınmaması ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan 4512 ada, 21-22-23 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7394 ada, 4 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3833 ada, 8 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 24b 3a 3b pafta, 217 parsel ve 1/1000 ölçekli Nilüfer Kocakarayer Mevkii İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6866 ada, 2 parselin güneyinde plan değ. yapılması ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Nilüfer Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3b pafta, 2322 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada, 102 parselle ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 4a pafta, 7918 ada, 80 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1726 ada, 3-4-11-12-13-14 parsellerle  ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu  kapsamında kalan 8115 ada, 4-5-6-7-8-9 parseller ve 8116 ada, 3-4 parsellerle  ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4580-4581 parsellerle  ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6587 ada, 13-4-5-6-9-10-…-19-21-23-28-…40-56-62-64-65 parseller; 6588 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller; 6400 ada, 232-233-234-235 parseller ile 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7421 ada, 3-4-5-6 parseller ve 5067 ada. Parselle ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta hizmetlerinde çalışan personele ödenecek 2014 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/14)

3/2-    Zabıta Müdürlüğünün, Hamitler Mah. Fatih Cad. kuzeyi ve Bostancı Cad. batısında 4948 ada, 1 nolu parsel üzerinde Kapalı Pazar Alanı kurulması ile ilgili yazısı, (2014/56)

3/3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Emek Kültür Merkezi bünyesinde bulunan düğün salonunun kiralanması talebi ile ilgili yazısı, (2014/15)

3/4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Osmangazi’yi Anma, Bursa’nın Fethi Şenlikleri ile ilgili yazısı, (2014/41)

3/5-
Özel Kalem Müdürlüğünün, EUROCITIES tarafından İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan Sosyal İşler Forumu Toplantısı'na gidecek heyetin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/43)

3/6- Sağlık İşleri Müdürlüğünün, BEBKA 2014 Yılı Destek Programı “Alzheimer-Demans Hastası Yaşlı Bireyler ve Zihinsel Engelli Bireyler için Kaliteli Yaşam Merkezi Projesi” ile ilgili yazısı, (2014/49)
3/7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/50)

3/8- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Park Bahçeler Müdürlüğünce kullanılmak üzere 1 adet Sepetli Araç, Zabıta Müdürlüğünce kullanılmak üzere 1 adet Pick-up Araç, Veteriner Müdürlüğünce kullanılmak üzere 1 adet Pick-up Araç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kullanılmak üzere 3 adet Otobüs alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/55)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/16)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mah. H22d 07b 1a pafta, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/17)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kayıhan Mah. H22d 07a 3b pafta, 4309 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/18)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahalallesi 1400 ada, 1 parselde yeni yapılan muhtarlık binasının Koğukçınar Mahalle Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/19)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çiftehavuzlar Mah. H22d 02d 1d pafta, 1453 ada, 7 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/20)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. H22d 02d 1d pafta, 2766 ada, 10 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/21)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mah. H22d 07a 2b pafta, 1142 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/22)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. 3503 ada, 1 sayılı parselin Bursa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir talebi ile ilgili yazısı, (2014/23)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9062 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/38)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çirişhane Mah. H22d 01c 3c pafta, 1723 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/44)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 6313 ada, 1 parsel ile 6331 ada, 3 parsel ve Emek Mah. 449 ada, 7  parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/45)
3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi, H22d 02d 4b pafta, 1758 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/46)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 2c pafta, 6558 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/47)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hatice İsfendiyar Camii mevkiinde Belediye tarafından yapılan tuvaletlerin Cami cemaati ve halkın hizmetine sunulması için tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/48)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tahtakale Mah. H22d 07a 4b pafta, 5543 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/24)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. H22d 01d 4a pafta, 4520 ada, 11 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/25)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada ve Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında 7539 ada, 39 parseldeki park alanlarında trafo yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/26)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında 694 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/27)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı ikiz nizam yapı adalarına ait plan notu ilavesi ile ilgili yazısı,  (2014/28)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mah. Y:4250 ada, Y:2-5-6-7-8-9-10 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/29)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Zafer Mah. 3578 ada, 2-4-5-6-7-8-9 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/30)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Reziyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4571 ada, 11 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/31)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6546 ada, 2-3-4 parsellerde plan değ. askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/32)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 192 ada, 1 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/33)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mah. 428 ada, 1-4-9-10 parseller ile 385 ada, 16-39 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/34)
3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu  Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3c pafta, 6242 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/35)

3/35-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Köy İçi İmar Planında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı,  (2014/36)

3/36-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25c 4d pafta, 6970 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/37)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Mah. H22d 01d 3d pafta, 4211 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/39)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ahmetbey Köyü, H21b 25b 2b-2c pafta, 565 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/40)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Zekai Gümüşdiş Mah. Çelik Sokak’da plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/42)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında H22d 07a 2a pafta, 2164 ada, 14 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/51)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında H22d 06a 1b pafta, 4647 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/52)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Karabalçık Köyü 114 ada, 152 ve 156 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/53)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mah. 611ada E:4 Y:85 parsel ile 621 ada, 10 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/54)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç Nilüfer Köy ilave uygulama imar planı kapsamında kalan 7616 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/57)


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :