test
x

08.11.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

8 Kasım 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

40.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi, 10303 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2398 ada, 91 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, 4740 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında 4591 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Cumhuriyet Mahallesi, 4. Durak Sokakta bulunan parka Şehit Jandarma Er Mümin PINARDAĞ isminin verilmesi ve Barbaros Mahallesi, Şura Sokakta bulunan parka Piyade Ulaştırma Er Hüseyin UÇAK isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Düğün Salonları ve Çok Amaçlı Salonlar ile ilgili raporu,

2/9- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi, 26. Aydın Sokak ile 3. Varlık Sokak arasında oluşan sokağa Okul Sokak isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/10- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi Kiremitli Çocuk Parkına Şehit Sinan ACAR isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7693 ada, 17 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7129 ada, 5 parsel ile 3951-3959-134-135-6420-6418 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında 4547 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 912 ada, 11 parsel ile 918 ada, 9 parsel batısında plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında 20. Bahçe Sokakta plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2431 ada, 4-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7482 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3659 ada, 8 parsel güneyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 2695 ada, 47 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 849 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi İlçe Sınırları dahilinde Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı, plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5737 adada plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde yenileme alanı ilan edilmesi ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 828 ada, 3-6-7-8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonuna ile ilgili raporu ,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5566 ada, 2-3-4-5-6 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5059 ada, 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili yazısı, (2017/307)

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanı Mustafa DÜNDAR’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/306)

3/3- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 7518 ada 1parsel, 7519 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanı Mustafa DÜNDAR’a yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/347)

3/4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Azerbaycan Mingeçevir Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeşlik ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2017/308)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi, 12. Ay Sokağa, Şehit Polis Sinan ACAR isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/309)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 1413. İsimsiz Sokağa, Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/310)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/311)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Çaybaşı Mahallesindeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/312)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Ovaakça Eğitim Mahallesi, Ahmet Yesevi Cadde ile Serinova Sokağı birbirine bağlayan ara yola Cami Sokak isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/313)

3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Uluçam Mahallesindeki Cadde ve Sokakların isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/339)

3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/338)

3/12- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesi, 1.Gökalp Sokağın Sokak statüsünü kaybetmesinden dolayı iptal edilmesi ve Ovaakça Merkez Mahallesi, Orhan Gazi Cadde isminin, Emir Sultan Hz. Cadde ile bir meydan etrafında bulunmasından dolayı söz konusu Ovaakça Meydanı çevresinin Emir Sultan Hz. Cadde olarak geçmesi ve Orhan Gazi Cadde isminin aynı bölgede İmar Planında 7 + 7 metrelik olarak belirtilen alana verilemesi ile ilgili yazısı, (2017/337)

3/13- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesine Bağlı Tüm Mahalleleri Kapsayan Alanda Yeni Oluşturulan, Eksik, Mükerrer Olan, Mahalle, Bulvar, Cadde, Sokak Tabelası İmalatı ve Onarımı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2017/346)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, 2402 ada, 31 ve 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/315)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunuseli Mahallesi, 6704 ada, 6 sayılı, 198,12 m2 alanlı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/314)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4332 ada, 2 parseldeki 1/6 (725.07 m2) hisse ile Yiğitali Mahallesi, 231 ada, 2 parseldeki 1/11 (481.95 m2) hisselerin takas edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/336)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6399 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/335)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6390 ada, 152 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/334)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Armut Mahallesi, 4374 ada, 4 parsel üzerindeki 16 adet üretici pazarı standı, wc’ler ve mescit yerinin Muhtarlıklara olan tahsislerinin iptal edilmesi ve kullanım şeklinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2017/340)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Santral Garaj Mahallesi 3545 ada 8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 3546 ada 1-9 parsellerde plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/316)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 127 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/317)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Santral Mahallesi, H22a22a2a pafta, 7842 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/318)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9072 ada, 1 parsel 1650.86 m² arsanın ada bütünlüğü statüsünde değerlendirilmesi ve imar planı notlarına yazılması ile ilgili yazısı, (2017/319)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler 6462 ada, 37 ve 38 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/320)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Yunuseli Mahallesi, 5190 ada, 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/321)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi, 460 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/322)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA 2 Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7371 ada, 6 parsel ve 7372 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/323)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 ada Uygulama İmar Planına askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/324)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4491 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planına askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/325)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Ovaakça Köyü, H22a 17d 2a-, H22a 17d 2b pafta, 6537 ada 7-8-1467 parseller, 6538 ada 16 parsel, 6539 ada 5 parsel, 6540 ada 1 parsellere ait Uygulama İmar Planı değişikliklerine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/326)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mahallesi, 5978 ada, 16,17,18,19,20,21,22 ve 23 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/333)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Pınarbaşı Mahallesi, 6223 ada, 31 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/332)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi, 4823 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/331)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5611 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/330)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 7918 ada, 54 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/329)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, 7096 ada, 110 ve 145 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/328)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Nalbantoğlu Mahallesi, 5809 ada 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/327)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Panayır Mahallesi, 2311 ada, 280 ve 281 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/341)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Panayır Mahallesi, 2341 ada, 159 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/342)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, H22a22a4b pafta, 10422 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/343)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, 10552 ada, 1 parselde yer alan trafo alanının yüzölçümünün büyütülmesi ile ilgili yazısı, (2017/344)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Hamitler Mahallesi, 6432 ada, 193 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/345)


Mustafa DÜNDAR
Belediye BaşkanıE-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :