test
x

06.12.2017 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6 Aralık 2017

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

41.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 08 Kasım 2017 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

1/2- 13 Kasım 2017 günlü (2 birleşim) Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bulgaristan Lofça Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeşlik ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Azerbaycan Mingeçevir Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeşlik ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Ovaakça Eğitim Mahallesi, Ahmet Yesevi Cadde ile Serinova Sokağı birbirine bağlayan ara yola Cami Sokak isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Çaybaşı Mahallesindeki isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerdeki belirtilen Cadde/Sokakların, Cadde/Sokak statüsünü kaybettiğinden dolayı iptal edilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Uluçam Mahallesindeki Cadde ve Sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi, 12. Ay Sokağa Şehit Polis Sinan ACAR isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunuseli Mahallesi, 6704 ada, 6 sayılı, 198,12 m2 alanlı parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4332 ada, 2 parseldeki 1/6 (725.07 m2) hisse ile Yiğitali Mahallesi, 231 ada, 2 parseldeki 1/11 (481.95 m2) hisselerin takas edilmesi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6399 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6390 ada, 152 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6343 adada askı itirazı ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi 4491 ada, 5 parsele ait Uygulama İmar Planında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4823 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 460 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5190 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 7918 ada, 54 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5611 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6223 ada, 31 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5809 ada, 32 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10512 adanın güneydoğusunda ve 10513 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 10552 ada, 1 parsel ile 6426 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 7842 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 127 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 193 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada, 159 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama imar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2430 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 tarih ve 599 sayılı kararında düzenlemeler yapılması ile ilgili raporu ,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada, 201-220 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10140 ada, 17-36 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Riskli Alan Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi, 3879 ada, 2-3-4-5 parseller, 3882 ada 5-6-8-9-11-12 parseller, 3897 ada 1-2-3-4-5 parseller ve 3860-3880-3881-3883-3884-3886-3887-3888-3889-3890-3892-3893-3894-3895 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4998 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında 257 ada, 54-99 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6462 ada, 37-38 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesinde fenni hataların giderilmesi ve tapuya tescil işleminin gerçekleştirilmesi çalışmalarında, görev yapmak üzere iki adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı, (2017/393)

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2017/395)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Altıparmak Mahallesi adına yapılan Yahşibey Mahallesinde kalan Altıparmak Camisinin tekrar Altıparmak Mahalle Sınırı içerisine alınarak Mahalle sınırının değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2017/378)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Mürseller Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/389)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Güneybudaklar Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/388)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 25 Mahallemizde yerleşim alanı içinde kalan, değişen kapı numaralarının Belediyemiz tarafından bir kereye mahsus ücretsiz olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2017/387)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Süleymaniye Mahalle sakinlerinin yeni bir mahalle oluşturulması talebi ile ilgili yazısı, (2017/386)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 10277 ada 2 parsel (Eski:5 pafta 4424 parsel) üzerinde bulunan tek katlı yapının Gündoğdu Sağlık Evi Hizmet Binası olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/377)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 1.Aşkın Sokak, No:26 adresindeki Eski:6293 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/376)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 7505, 7506 ve 7507 adalarında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/375)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler (Yenibağlar) Mahallesi, H21B25C4B pafta, 6970 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/374)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hocahasan Mahallesi, H22D07A1D pafta, 5801 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/373)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/372)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, H22d01d3c pafta, 4151 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/371)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4179 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/370)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7820 ada, 18 parsel ve 7880 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/369)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi, Dere Sokak devamı Çam 1 Sokakta bulunan 7768 ada, 10-11 parsel ve 7769 ada, 11-14-18 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/380)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, 10304 ada , 22-26-27-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/381)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi ilçesi, 253,94 m2 alanlı Yunuseli Mahallesi 6731 ada, 1 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/382)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 847,05 m2 alanlı Çekirge Mahallesi, 4145 ada, 20 sayılı parselin çevre düzenlemesi ve park yapılması amacıyla bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/383)
3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 4968 ada, 1 parsel ve 4966 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/384)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 7262 ve 7257 adalar arasında bulunan ve Konyalı Sokak ile Şanlı Cadde bağlantısının yapılabileceği imar yolu üzerindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/385)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükdeliller Mahallesi, 277 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/390)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hacıilyas Mahallesi, H22d07a2c pafta, 2731 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/368)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2967 ada, 49 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/367)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi, 434 ada, 1 parselde trafo alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/366)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 17 parselde trafo alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/365)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/364)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10348 ada ve 6905 ada, 45 parselde trafo alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/363)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3123 adada trafo alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/362)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6393 ada, 88 parselde trafo alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/361)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi, 115 ada, 34 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/360)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar planı kapsamında kalan 6959 ada, 10 parselde trafo alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/359)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2693 ada, 1 parselde trafo alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/358)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama YPA2 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7372 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/357)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/379)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları ile ilgili yazısı, (2017/391)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, 958 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/392)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, 10525 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/394)

Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ
Belediye Başkan V.


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :