test
x

03.01.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3 Ocak 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

42.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Mürseller Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Güneybudaklar Mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, 1413. İsimsiz Sokağa, Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Sırbistan’nın Presheva Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Özbekistan Namangan Vilayeti, Turakurgan Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili raporu,

2/6- Engelliler ve Yaşlılar Komisyonunun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 1293 sayılı “Kaldırımlar” ile ilgili alınmış meclis kararının Osmangazi İlçemizde de yürürlüğe girmesi ile ilgili raporu,

2/7- Engelliler ve Yaşlılar Komisyonunun, Belediye Meclisinin 13.07.2016 tarihli ve 693 sayılı “engellilerin erişimine yönelik” meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 7505, 7506 ve 7507 adalarında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7820 ada, 18 parsel ve 7880 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi ilçesi, 253,94m² alanlı Yunuseli Mahallesi 6731 ada, 1 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, H22d01d3c pafta, 4151 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi, 10304 ada, 22-26-27-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi, Dere Sokak devamı Çam 1. Sokakta bulunan 7768 ada, 10-11 parsel ve 7769 ada, 11-14-18 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4179 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler (Yenibağlar) Mahallesi, H21B25C4B pafta, 6970 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, 7262 ve 7257 adalar arasında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 1.Aşkın Sokak, No:26 adresindeki Eski:6293 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hocahasan Mahallesi, H22D07A1D pafta, 5801 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 847,05 m2 alanlı Çekirge Mahallesi, 4145 ada, 20 sayılı parselin çevre düzenlemesi ve park yapılması amacıyla bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 10277 ada 2 parsel (Eski:5 pafta 4424 parsel) üzerinde bulunan tek katlı yapının Gündoğdu Sağlık Evi Hizmet Binası olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Adnan Menderes Mah. 541 ada, 3 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanında bulunan tek katlı yapının 15 m2’lik kısmının Adnan Menderes Mahalle Muhtarlığına tahsisi, 40 m2’lik kısmının PTT Şubesi olarak kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 25 Mahallemizde yerleşim alanı içinde kalan, değişen kapı numaralarının Belediyemiz tarafından bir kereye mahsus ücretsiz olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 172 ada, 1 parsel kuzeyinde ve 170 ada, 1 parsel ile 169 ada, 20-21-22-23-24 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Cadesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3877 ada, 1-2-4-5 parseller, 3875-3941-3945-3876 adalar, 1-2-3-9 parseller, 3861-3862-3863-3878-3882-3939-3940 adalarda askı itirazı ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında 3564 ada, 5 parsel, 3565 ada, 5-6 parseller, 3562 ada, 1 parsel, 3561 ada, 1-2-3-4-5-6-7-11 parseller ve 3566 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili ortak raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2731 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2693 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6959 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3123 adanın kuzeybatısında trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10348 ada kuzeyi ve 6905 ada, 45 parsel batısında trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4180 ada, 17 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6393 ada, 88 parselin batısında trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA2 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7372 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3193 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında İmar Uygulaması durdurulan alanlarla ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2175 ada, 29 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı Revizyon çalışması ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada, 110-145 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 115 ada, 34 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında 646 ada, 4-14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1194 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5581 ada, 2-3-4-5 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 240 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7793 ada 4 parsel, 7817 ada 6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Üyesi Oktay YILMAZ’ın istifası sebebiyle Hukuk Komisyonu'na yeni üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2017/429)

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personelin 2018 yılı Ücret Tespiti ile ilgili yazısı, (2017/436)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2018 yılı Geçici İş Pozisyonları ile ilgili yazısı, (2017/437)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun ve 5620 sayılı Kanun kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde görev yapan kişilere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genelgesine istinaden, ek ödeme yapılması ile ilgili yazısı, (2017/438)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yahşibey Mahallesi Bağış Sokak 4811 ada ile 4816 adalar arasında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/415)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi, 7841 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/416)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait 5607 ada 7-8-9-10-11-12-13-52-55 parseller, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Mollafenari Mahallesi Otopark Pazar Alanı içindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/417)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yunuseli Mahallesi, H22d01a1a pafta, 7496 ada, 1 parsel ve 7504 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/418)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4179 ada, 4 parseldeki 145/4599 hissesinin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/419)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi, 570,21 m2 alanlı İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 47 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/420)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Veysel Karani Mahallesi, 6660 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yüzme havuzu ve diğer müştemilatların Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2017/421)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4212 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2017/430)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi ilçesi, 1231,97 m2 alanlı Panayır Mahallesi, 2377 ada, 12 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2017/432)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şehit Ayhan Yıldız Caddesi No: 27 adresindeki Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taziye Evi içindeki muhtelif yerlerin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/433)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 7733 ada 1 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı kapsamımda tarım alanında kalan Demirtaş Katı Atık Merkezi’nin içindeki muhtelif yerlerin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/434)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hüdavendigar Mahallesi 1. Sokak No: 32 adresindeki Hüdavendigar Bilgi Evi içindeki muhtelif yerlerin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2017/435)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 adada plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/422)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dereçavuşköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4967 ada, 4 ve 19 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/423)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, 6408 ada, 12 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/424)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4902 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/425)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, H22a22a4c pafta, 4479 ada, 38 parselde 1/1000 ölçekli imar planı yapılması ile ilgili yazısı, (2017/426)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 Katlı yapılaşma verilen parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/427)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 905 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2017/428)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 27,32,33 parseller, 4477 ada, 1 parsel, 4478 ada 12,13 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/439)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada 12 ve 13 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2017/440)

3/26- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili yazısı, (2017/431)


Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :