test
x

07.02.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7 Şubat 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

43.

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Engelliler ve Yaşlılar Komisyonunun, Kamusal fonksiyona sahip imar adalarının ve komşu adalarının engelli ve yaşlı erişimine uygun hale getirilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Ovaakça Merkez Mahallesi, Orhan Gazi Cadde isminin, Emir Sultan Hz. Cadde ile bir meydan etrafında bulunmasından dolayı söz konusu Ovaakça Meydanı çevresinin Emir Sultan Hz. Cadde olarak geçmesi ve Orhan Gazi Cadde isminin aynı bölgede İmar Planında 7 + 7 metrelik olarak belirtilen alana verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Süleymaniye Mahalle sakinlerinin yeni bir mahalle oluşturulması ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Altıparmak Mahallesi adına yapılan Yahşibey Mahallesinde kalan Altıparmak Camisinin tekrar Altıparmak Mahalle Sınırı içerisine alınarak Mahalle sınırının değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kuruçeşme Mahallesi sınırının yeniden belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Belediye Başkanlarının vefatları ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, H22d01a1a pafta, 7496 ada, 1 parsel ve 7504 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi ilçesi, 1231,97 m2 alanlı Panayır Mahallesi, 2377 ada, 12 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi, 7841 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yahşibey Mahallesi Bağış Sokak 4811 ada ile 4816 adalar arasında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4212 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4179 ada, 4 parseldeki 145/4599 hissesinin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13-Plan ve Bütçe Komisyonunun, , 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollafenari Mahallesi Otopark Pazar Alanı içindeki Mülkiyeti Belediyemize ait 5607 ada, 7-8-9-10-11-12-13-52-55 parsellerde bulunan muhtelif yerlerin tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/14-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hüdavendigar Mahallesi 1. Sokak No: 32 adresindeki Hüdavendigar Bilgi Evi içindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/15-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şehit Ayhan Yıldız Caddesi No: 27 adresindeki Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taziye Evi içindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/16-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 7733 ada 1 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı kapsamımda tarım alanında kalan Demirtaş Katı Atık Merkezi’nin içindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/17-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3545 ada, 8-9-10-11-12-14 parseller ile 3546 ada 1-9 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/18-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada 12-13 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/19-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2986-3003-3826-3827-3828 adalar ve muhtelif parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/20-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli hamamı ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2393 ada 4-5-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını ile ilgili raporu,

2/22-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 434 ada, 1 parselin kuzeybatısında trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 958 ada, 1 parsel güneydoğusunda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4902 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas mahallesi İmar planı revizyonu kapsamında kalan 2719 ada, 1 parselde trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında 6408 ada, 12 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada, 52 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Hızlı Tren Kamulaştırma sınırlarının İmar Planına işlenmesine ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dereçavuşköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4967 ada, 4-9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6199 ada, 10 parsel ile 6146 ve 6147 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 958 ada, 49-52 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 281 parsel güneyinde trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4553 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5089 ada 8-10 parseller, 5091 ada 7 parsel, 5096 ada 2-10-11 parseller, 5092 ada 6-7-8-9 parseller, 5097 ada 6 parsel, 5112 ada 1 parsel, 5113 ada 1 parsel ve 5115 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro ihdası ve mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2018/41)

3/2- Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/29)

3/3- Fen Müdürlüğünün, Şehreküstü Mahallesi Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Kaplaması İnşaatı işinde masrafların karşılanması ile ilgili yazısı, (2018/40)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Demirtaş bölgesinde yeni açılacak cadde ve sokaklara Demirtaş eski başkanlarının isimlerinin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/27)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi yeni açılacak cadde ve sokaklara Levent Kütük isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/28)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi 4666 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2018/10)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 7496 ada, 1 parsel, 7485 ada, 1 parsel, 7484 ada, 5 parsel, 7504 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların satın alınması ile ilgili yazısı, (2018/11)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ulu Mahallesi, H22d 07a 2a pafta, 3678 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/12)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahallesi 1404 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/13)

3/10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına tescil edilen Mollagürani Mahallesi 5009 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın “Kazıevi olarak kullanılmak üzere” Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/14)

3/11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi 6884 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/15)

3/12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 610 ada, 10 parsel, 777 ada, 1 parsel, 778 ada, 15-16 parsel, 779 ada, 1-17-18-19 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/16)
3/13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi 6547 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/17)

3/14-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamzabey Mahallesi 4853 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/18)

3/15-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, Erkan Sokak, No:4-6-8 adreslerindeki binalar ve 10299 ada ile 10034 adalar arasındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/31)

3/16-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi 3. Şafak Sokak No:17 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/35)

3/17-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hacıilyas Mahallesi, H22D07A2C pafta, 2733 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/42)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Mülkiyeti Belediyemize geçen Soğanlı Mahallesi 10309 ada 1 parsel, 10310 ada 1 parsel, 10314 ada 1 parsel, 10315 ada 1 parsel 10316 ada 1 parsel, 10317 ada 1 parsel, 10318 ada 1 parsel, 10322 ada 1 parsel, 10323 ada 1 parsel, 10324 ada 1 parsel, 10326 ada 1 parsel 10427 ada 1 parsel, 10428 ada 1 parseller üzerindeki bağımsız bölümler ile ilgili karar alınması ile ilgili yazısı, (2018/43)

3/19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2018 Mali Yılı Gelir tarifesinde düzeltme yapılması ile ilgili yazısı, (2018/44)

3/20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 8846 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/19)

3/21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6145 ada, 7 parsel ile 6148 ada, 1 parsel arasında kalan alanda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/20)

3/22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6460 adanın batısında 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/21)

3/23-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Fatih Mahallesi 1069 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/22)

3/24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 35 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/23)

3/25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 7601 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/24)

3/26-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Hüdavendigar Mahallesi 4660 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/25)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan Elmasbahçeler Mahallesi 2191 ada, 25 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/26)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Esentepe Mahallesi 5501 ada, 35-37-38-45-46 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/30)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5235 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/32)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsmetiyeköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 13 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/33)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 7258 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/34)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında Ahmetpaşa Mahallesi 5791 ada, 16 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/36)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında Tarihi Kültür Adası Projesi çalışması ile ilgili yazısı, (2018/37)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dürdane Dere güzergahının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına “dere ıslah bandı” olarak işlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/38)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahalle Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/39)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonunda Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kalan 3340 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller ile ilgili karar alınması ile ilgili yazısı, (2018/45)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 881 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/46)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :