test
x

07.03.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7 Mart 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

44.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Demirtaş Bölgesinde yeni açılacak cadde ve sokaklara Demirtaş eski başkanlarının isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 7340 ve 7342 adalar arasındaki imar yolunda bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 7496 ada, 1 parsel, 7485 ada, 1 parsel, 7484 ada, 5 parsel, 7504 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların satın alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ulu Mahallesi, 3678 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi 6547 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi, Erkan Sokak, No:4-6-8 adreslerindeki binalar ve 10299 ada ile 10034 adalar arasındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi 6884 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemiz adına tescil edilen Mollagürani Mahallesi 5009 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın “Kazıevi olarak kullanılmak üzere” Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi 1404 ada,14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi 4666 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamzabey Mahallesi 4853 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hacıilyas Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar Mahallesi 4476 ada 2-32-33 parseller, 4477 ada,1 parsel ve 4478 ada,12-13 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu,
2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 280-281 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Köyü H22a-17d-2a, H22a-17d-2b pafta 6537 ada 7-8-1467 parseller, 6538 ada 6 parsel, 6539 ada 5 parsel, 6540 ada 1 parsele ait Uygulama İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5611 ada, 3-4-5-6 ve 7 parsellere plan değişikliği raporu ve Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5978 ada, 15-16-17-18-19-20-21-22-23 ve 24 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Fulya Sokak ve Atar Sokağın devamının açılması ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10327 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 35 adet Trafo Alanı değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Notları ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6212 ada, 13 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6460 adanın batısında, 1 adet trafo alanı plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5235 ada, 1 parselde trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsmetiye Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 13 adet trafo alanı yapılması ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10565 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada, 77-76-75-78-80-71-yol ve 10567 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 119 parselde 1.Özkanlar Sokak ile ilgili plan değişikliği raporu,
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Fen İşleri Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi Kapalı Pazar Yeri İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/78)

3/2- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi Kiremitli Çocuk Parkına “Şehit Sinan ACAR”, Demirtaş Barbaros Mahallesi Şura Sokakta bulunan parka “Şehit Piyade Ulaştırma Er Hüseyin UÇAK” ve Hüdavendigar Mahallesi Zeylan Sokak Çakalderesi Parkına “Şehit Ali DEMİRCİOĞLU” isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/62)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kayıhan Mahallesi Ünlü Caddeye “Kebapçı İskender Efendi” Caddesi isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/63)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Belediyemize bağlı resmi kurumların kapı numaralarının takılması ve değiştirilmesinin Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak yapılması ile ilgili yazısı, (2018/86)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 356-372 adalar arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/64)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Şehabettinpaşa Mahallesi, H22d 07a 1c pafta, 5904 ada, 5 parsel ve 5903 ada, 12-18-19-20-21-22-23 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/65)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 6351 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/66)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi 17. Çemen Sokak No:28 adresinde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/67)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çukurca Mahallesi 4789 ada, 53-54 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/68)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükdeliller Mahallesi, 277 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/69)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ulu Mahallesi 3663 ada, 3 parsel ile 3659 ada, 4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/70)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi 3134 ada, 49 parselin etrafı ve 3134 ada, 7 parsel ile 12 parselin yol ve park alanında kalan kısımlarının Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/71)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tahtakale Mahallesi 5559 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/72)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi Kavuncuoğlu İş Merkezi No:5 adresinde bulunan 10 nolu Bağımsız bölümün satışı ile ilgili yazısı, (2018/73)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi Güneş İş Hanı No:78 Kat:5 adresinde bulunan 29-30-31-32-33-34-35 nolu Bağımsız bölümlerin satışı ile ilgili yazısı, (2018/74)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi 4753 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/80)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Geçit 20 pafta, 251-252-263-264-297-298-299-300 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/75)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3869 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/76)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6428 ada, 32 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/77)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet Soğukkuyu Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mahallesi 1190 ada, 225 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/79)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İvazpaşa Mahallesi 5940 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/81)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi 4808 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/82)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Eski: Selçukhatun, Yeni: Hocaalizade Mahallesi 5309 ada 3 ve 4 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/83)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alipaşa Mahallesi, 5390 ada, 12 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/84)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Yeni :6418 parsel, Eski:3957 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/85)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :