test
x

09.05.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9  Mayıs 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

46.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 04 Nisan 2018 günlü (1. Birleşim) Toplantı Zaptının Okunması.

1/2- 09 Nisan 2018 günlü (2. Birleşim) Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Demirtaş bölgesinde yeni açılacak cadde ve sokaklara Demirtaş eski başkanlarının isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

2/2-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Tolgahan ASLAN isminin bir sokağa veya parka verilmesi ile ilgili raporu,

2/3-
Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Doburca Mah. 2250 ada, 1 parselde bulunan 413. Sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Seçköy Mahallesi 131 ada, 2 sayılı parseldeki 1 /2 hissenin Belediyemize şartlı bağışı ile ilgili raporu,

2/5-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namıkkemal Mahallesi 2697 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4165 ada, 46 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi 6144 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi 6065 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, Kandil Sokak. No:9 adresinde bulunan binanın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 6560 ada, 46-19-24 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 7161 ve 7162 adalar arasındaki imar yolu üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1153 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi 5651 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5631 ada, 4-6-15- parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 14. Mutlu Sokak, No:3 adresinde bulunan binanın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi Kavuncuoğlu İş Merkezi No:80 Kat: 5 adresinde bulunan 11 nolu Bağımsız bölümün satışı ile ilgili raporu,

2/18-
Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kavaklı Mahallesi 5373 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 127 ada 8 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/20-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılaşma şartları belirlenen köylerde proje denetim ve uygulamaları ile ilgili raporu,

2/21-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Otopark Katı içerisinde binanın Otopark ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan alanda su deposu, enerji odası vb. teknik mekanların oluşturulabilmesi ile ilgili raporu,

2/22-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında 6953 ada 1-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/24-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dürdane Mahallesi 10048 ada 1-3-4 Nolu parsellere Ait Revizyon ile İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10048 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2749 ada 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5791 ada 16 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında 3561 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yapılara ilişkin hükümlerinde Asansörler ile ilgili raporu,

2/29-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2191 ada 24-25-32-33 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 912 ada 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alan projelerin bu tarihten sonra alınmış Meclis Kararlarından ve Tip İmar Yönetmeliğinden faydalanılması ile ilgili raporu,

2/32-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2617 ada 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3869 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Çalışması ile ilgili raporu,

2/35-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Proje Denetimi ve Uygulamalarına ilişkin kararlarda düzenleme yapılması ile ilgili raporu,

2/36-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3953 ada 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 849 ada 4-5 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/38-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar Mahallesi H22a 22a 4b pafta 10422 ada 5 parselde Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/39-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10517 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-
Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Üyesi Fatih ÖREN’in istifası sebebiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın istifasi sebebiyle Sosyal İşler, Spor ve Sağlık Komisyonu’na yeni üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2018/180)

3/2-
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet Platform (Paletli Örümcek Platform Üst Ekipmanları ile) Hareketli İş Makinesi satın alınması ile ilgili yazısı, (2018/175)

3/3-
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz muhtelif işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi satın alınması ile ilgili yazısı, (2018/195)

3/4-
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2017 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2018/186)

3/5-
Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Osmangazi Meydanı İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/192)

3/6-
Zabıta Müdürlüğünün, Osmangazi Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili yazısı, (2018/183)

3/7-
Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Şehit Jandarma Üsteğmen Kamil BALTACI isminin ailenin ikametgahına yakın bir caddeye verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/155)

3/8-
Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 2. Meram Sokak isminin Hamit Dede Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2018/156)

3/9-
Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 1. Zafer Caddesi isminin Gazi Nasuf Bütün Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2018/179)

3/10-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 10529 adada bulunan ağaçların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/157)

3/11-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kavaklı Mahallesi 5376 ada, 3-4-5-6 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/158)

3/12-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi 7365 ada, 6 parselin satışı ile ilgili yazısı, (2018/159)

3/13-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Abdal Kültür Evi’nin İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/160)

3/14-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca Mahallesi 7920 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/161)

3/15-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Osmangazi Mahallesi 4142 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/167)

3/16-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kayıhan Mahallesi 4301 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/174)

3/17-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Şehabettinpaşa Mahallesi 5903 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/177)

3/18-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Armut Mahallesi 4376 ada, 83 sayılı parselin satışı ile ilgili yazısı, (2018/181)

3/19-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı No: 219 adresindeki Kapalı Atletizm Salonu içindeki yerlerin kiralama veya satışı ile ilgili yazısı, (2018/184)

3/20-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 144 sayılı parselin satışı ile ilgili yazısı, (2018/185)

3/21-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi 1307 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/187)

3/22-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi 2584 ada, 19-20 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/194)

3/23-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi 1018 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/196)

3/24-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mahallesi 290-291-292 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/197)

3/25-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Namıkkemal Mahallesi 2697 ada, 38 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/162)

3/26-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ebuishak Mahallesi 3969 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/163)

3/27-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 7055-7058-7066-7067-7068-7072-7073-7088-7091 sayılı adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/164)

3/28-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğanlı Mahallesi 3398 ada, 3-6 sayılı parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/165)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 7520 da, 2 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/166)

3/30-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi 7693 ada, 17 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/168)

3/31-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planınde plan notu ilavesi ile ilgili yazısı, (2018/169)

3/32-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi 5462 ada, 12-13-14-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/170)

3/33-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan Güldeste Sokak, 8. Çimen Sokak, 7. Dere Sokak, 1. Yahya Sokak, 1. Çifti Sokak, 9. Aslan Sokak, 1. Begonya Sokak ile 1/1000 ölçekli Emek Revizyon İmar Planı kapsamında Gökyüzü Sokaklarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/171)

3/34-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen Uludağ yamaçlarındaki mahallelerde geçici yapılanma koşullarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2018/172)

3/35-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi 5482 ada, 54-55-56 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/173)

3/36-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hocaalizade Mahallesi 5325 ada, 13 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/176)

3/37-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan Elmasbahçeler Mahallesi 2175 ada, 29 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/178)

3/38-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ebuishak Mahallesi 3976 ada, 5 parsel ve 3969 adada plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/182)

3/39-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi, 8114 ada, 9 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/188)

3/40-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Santral Garaj Mahallesi 3561-3562-3564-3565-3566 ada muhtelif parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/189)

3/41-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 410 ada, 16 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/190)

3/42-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Eğitim Mahallesi 6537 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/191)

3/43-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemiz ait olan Altınova Mahallesi 11558 ada, 1 sayılı parseldeki hissenin Maliye Hazinesi’ne bedelsiz devri ile ilgili yazısı, (2018/193)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :