test
x

06.06.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6  Haziran 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

47.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Hukuk Komisyonunun, Osmangazi Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi, 3. Sümbül Sokak, 4. Uğur Sokak ve 1. Balaban Sokakların iptal edilerek 1. Okul Caddesi olarak devam etmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerde isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Şehit Jandarma Üsteğmen Kamil BALTACI isminin ailenin ikametgahına yakın bir caddeye verilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi 4753 ada, 28-30-37-38-40-43-44-45-46-48 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dobruca Mahallesi 7920 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Fatih Mahallesi 1018 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi 290-291-292 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2584 ada, 19-20 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi 1307 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kayıhan Mahallesi 4301 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Şehabettinpaşa Mahallesi 5903 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Osmangazi Mahallesi 4142 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Armut Mahallesi 4376 ada, 83 sayılı parselin satışı ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 144 sayılı parselin satışı ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi 7365 ada, 6 parselin satışı ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemiz ait olan Altınova Mahallesi 11558 ada, 1 sayılı parseldeki hissenin Maliye Hazinesi’ne bedelsiz devri ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Abdal Kültür Evi’nin İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na tahsisi ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561-3562-3564-3565-3566 adalarda ve muhtelif parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7693 ada 17 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2175 ada 29 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1113 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3398 ada 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7520 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5482 ada 54-55 ve 56 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6460 ada batısında Trafo Alanı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında muhtelif sokaklarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5325 ada 12-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5462 ada 12-13-14-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2697 ada 38 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1166 ada 20-30-31-75 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3969 ada 3 parsel ve batısında Trafo Alanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6769 ada 17-18 parseller önünden geçen Dürdane Dere güzergahının yeni şeklinin İmar Planına işlenmesi ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7055-7058-7066-7067-7068-7072-7073-7088 ve 7091 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5309 ada 3-4 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif alanlarda Trafo Alanında plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi Belen Çocuk Parkına Şehit Kemal DEMİR isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/209)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Katlı Otopark İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/226)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Kapalı Pazar Yeri İnşaatı İşi ve Emek Kapalı Pazar Yeri İnşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/227)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi 5458 ada, 5 parsel Rekostrüksiyon İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/235)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş-Sakarya Mahallesi, 7768 ada, 23 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/210)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/211)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi 10544 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/212)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/213)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Veyselkarani Mahallesi, 3001 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/214)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 3.Canan Sokakta 5016-5021 ada arası, 5021-5104 ada arası, 5020 ada ile park arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/215)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 6288 ada, 1 sayılı parselde yapılan bağış ile ilgili karar alınması ile ilgili yazısı, (2018/216)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 2793 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/217)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi,2.Oba Sokak üzerinde 7475-7499 ada arası, 6840-7498 ada arası, 6839-7497 ada arası, Üzüm Sokak üzerinde 7505-6720 ada arası, 7504-7503 ada arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/218)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çukurca Mahallesi 4789 ada, 53-54 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/219)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4151 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/231)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kayıhan Mahallesi 4301 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/236)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 2311 ada, 115 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/237)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi 3290 ada, 3-5 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/238)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 54 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/220)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Osmangazi Mahallesi 4737 ada, 4-16-17-18 parseller ile 4995 ada 5-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/221)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında Altıparmak Mahallesi 5437 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/222)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkiinde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/223)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Dobruca Mahallesi 7918 ada, 54 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/224)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 763 adanın doğusunda yer alan Park alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/225)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Çeltikköy Mahallesi 4512 adanın doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/228)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 5960 parselin içinde bulunduğu şuyulandırma sınırının kaldırılması ile ilgili yazısı, (2018/229)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 436 parsel ile 327 ada, 1 parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/230)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ayakkabıcılar Çarşısı 6 Nolu Kamu Proje Alanı Koruma İmar Planındaki imar uygulama işlemlerinin durdurulmasının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2018/232)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Tuna Mahallesi 1738 ada, 29 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/233)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6820 ile 6821 adalar arasında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/234)


Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :