test
x

04.07.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4 Temmuz 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

48.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, 2793 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mah. 6288 ada, 1 sayılı parselde yapılan bağış ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çukurca Mahallesi 4789 ada, 53-54 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4151 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Cumhuriyet Caddesinin bedelsiz numaralandırma çalışması yapılması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mahallesi 3290 ada, 3-5 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi 10544 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi 2311 ada, 115 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş-Sakarya Mahallesi, 7768 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Şehreküstü Mahallesi 6021 ada, 6 parselin Belediyemizce satın alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kayıhan Mahallesi 4301 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tahsisi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 2.Oba Sokak üzerinde 7475-7499 ada arası, 6840-7498 ada arası, 6839-7497 ada arası, Üzüm Sokak üzerinde 7505-6720 ada arası, 7504-7503 ada arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 3.Canan Sokakta 5016-5021 ada arası, 5021-5104 ada arası, 5020 ada ile park arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Veyselkarani Mahallesi, 3001 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5385 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 683 ada, 21-22-23-24-25-26-27 ve 28 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında şuyulandırma sınırı ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5564 ada, 54 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ayakkabıcılar Çarşısı 6 Nolu Kamu Proje Alanı Koruma İmar Planında her türlü İmar Uygulama işlemleri ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6390 ada, 115 parselde Trafo Alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi İlçe Sınırları dahilindeki İmar Planlarında Otoparklar ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4737 ada, 17-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzey Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6562 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6787 ada, 9 parsel ve kuzey doğusunda plan değişikliği ve plan notu ilavesi ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4615 ada, 21 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 34 Mahallede Yapılacak Park, Meydan ve Çevre Düzenlemesi İnşaat İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/251)

3/2- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi Huzur Caddesi ve Bakım Sokak arası Yapılacak Park Düzenlemesi İnşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2018/252)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm kadro ihdası ve mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2018/276)

3/4- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan araçların devri ile ilgili yazısı, (2018/277)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikaraman Mahallesi 764 ada, 53 parselin satışı ile ilgili yazısı, (2018/258)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 748 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/259)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi 2511 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/260)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçam Köy, 102 ada, 11 parselin satışı ile ilgili yazısı, (2018/261)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 8986 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/262)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliler Mahallesi 102 ada, 5 parsel, Yiğitali Mahallesi 253 ada, 1 parsel, Avdancık Mahallesi 187 ada, 10 parsel, Bağlı Mahallesi 167 ada, 48 parsel, Gökçeören Mahallesi 157 ada, 115 parsel, Karabalçık Mahallesi 142 ada, 1 parsel, Doğancı Mahallesi 151 ada, 174 sayılı parsellerin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/263)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Tuna Mahallesi Sosyal Tesis Hizmet Binasının tahsis veya kiralaması ile ilgili yazısı, (2018/264)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tayakadın Mahallesi 7302 ada, 5-6 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/265)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi 1142 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/266)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi 6642 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/267)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Ebuishak Mahallesi Muhtarlık Binası kiralama veya tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/268)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi Rezerv Yapı alanı içerisinde Belediyemize ait bir dairenin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/269)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi 4494 ada, 13-30 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/270)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Bilgi Evi Hizmet Binasının kiralama veya tahsisi ile ilgili yazısı, (2018/271)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi 2941 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/272)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5089 ada, 8-10 parseller, 5091 ada, 7 parsel, 5092 ada, 6-7-8-9 parseller, 5096 ada, 2-10-11 parseller, 5067 ada, 6 parsel, 5112 ada, 1 parsel 5113 ada, 1 parsel, 5114 ada, 1 parsel ve 5115 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/253)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5675 ada, 17-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/254)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Adnan Menderes Mahallesi 443 ada güneyinde yer alan sağlık alanında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/255)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5190 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/256)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 Ada Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/257)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İstiklal Mahallesi 4060 ada 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/273)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa (Ovaakça) Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin Yalova Yolunu olan bağlantısının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazısı, (2018/274)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mahallesi 1190 ada, 225 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/275)


Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :