test
x

05.09.2018 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

5 Eylül 2018

Toplantı Saati

15.00

Seçim Dönemi

2014/2019

Toplantı No.

49.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu, Sosyal İşler, Sağlık ve Spor Komisyonu ile Eğitim Komisyonunun, Osmangazi İlçesinde mahallelerin gelişmişlik düzeyi çalışması ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 1142 ada, 13-24-25 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Tuna Mahallesi Sosyal Tesis Hizmet Binasının kiralanması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’ne ilçemiz sınırları içinde yer tahsisi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Ebuishak Mahallesi Muhtarlık Binasının tahsisi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçam Köy, 102 ada, 11 parselin satışı ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikaraman Mahallesi 764 ada, 53 parselin satışı ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Bilgi Evi Hizmet Binasının tahsisi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doburca Mahallesi, 2263 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ulu Mahalle, 3664 ada, 17 parselin yola terk ve yoldan ihdas miktarlarının başa baş takas edilmesi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi Rezerv Yapı alanı içerisinde Belediyemize ait bir dairenin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 8986 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi 2941 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi 6642 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaşar Mahallesi 4494 ada, 13-30 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi 2511 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tayakadın Mahallesi 7302 ada, 5-6 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4459 ada güneyi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA 1 Uygulama İmar Planı 2. Revizyon kapsamında kalan 6831 ada 1 parsel, 6832 ada 1 parsel, 6833 ada 1 parselde plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA 2 Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7371 ada 6 parsel ,7372 ada 2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça 6537 ada 7-8-1467 parseller, 6538 ada 16 parsel,6539 ada 5 parsel 6540 ada 1 parsellere ait İmar Planı kapsamında kalan 6537 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6787 ada 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6562 ada 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 9562 ada 16 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10149 ada 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5675 ada 17-18 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mah.Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1190 ada 225 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Sıtmapınarı Mevkii 644 Parsele ait Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi uygulama İmar Planı Kapsamında Kalan 5089 -5091-5092-5097 adalarda plan değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 443 ada güneyinde kalan sağlık alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 158 ada 17 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4588 ada, 7-8-9-10-11-20 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kükürtlü Mahallesi 3859 ada, 11 parselde bulunan ve mülkiyeti İlim Yayma Vakfına ait cami ve yurdun inşaatının Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili yazısı, (2018/293)

3/2- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan muhtelif araçların KKTC Mehmetçik Belediye Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/334)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Küplüpınar Mahallesi Sosyal Tesis İnşaatı işi için yıllara sari iş olur alınması ile ilgili yazısı, (2018/335)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Meydanı ve Otopark İnşaatı işi için yıllara sari iş olur alınması ile ilgili yazısı, (2018/336)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Şehit Uzman Çavuş Sinan UÇAN isminin merkezdeki sokaklardan birine isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/294)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi 6219 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/295)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdeliller Mahallesi 168 ada, 3 parselin satışı ile ilgili yazısı, (2018/296)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, 660 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/297)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 11523 ada, 1 parsel ile Yunuseli Mahallesi 4957 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/298)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi 262 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/299)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi 2402 ada, 257 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/300)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 875 ada, 208 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/301)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 13. Değirmen Sokak ile 12. Yeni Sokak arasında bulunan ve imar planında Açık Otopark alanında kalan yerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/302)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi 11507 ada, 2 parsel ile 900 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/303)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yiğitali Mahallesi 105 ada, 21 parselin satışı ile ilgili yazısı, (2018/304)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi 2517 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/305)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan Santralgaraj Mahallesi 3561 ada, 12 parselin Belediyemize bedelsiz devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/327)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Güneştepe Mahallesi 4889 ada, 2 parseldeki Hamitler Spor Tesisi içindeki muhtelif yerlerin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2018/332)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kükürtlü Mahallesi, 3888 ada, 1 parselin Soğanlı Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında Belediyemize ait konutlarla takas edilmesi ile ilgili yazısı, (2018/333)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi 761 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2018/338)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Barbaros Mahallesi 145 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/306)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 4885 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/307)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 1 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/308)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 10534 adanın güneyinde trafo yeri ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/309)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyonu İmar Planı kapsamında Hüdavendigar Mahallesi 4660 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/310)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi 4476 ada, 27-32-33 parseller, 4477 ada, 1 parsel ve 4478 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/311)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Hamzabey Mahallesi 4170 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/312)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 10578 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/313)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6148 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/314)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Mahallesi 11517 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/315)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Doğusu Gökdere Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İbrahimpaşa Mahallesi 5678 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/316)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6400 ada, 254-255-256-257-258-259-260 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/317)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi Mahallesi 4136 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/318)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsmetiyeköy Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan İsmetiyeköy Mahallesi 4066 ada, 45-47 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/319)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 502 ada, 9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/320)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3879 ada, 2-3-4-5 parseller, 3882 ada, 5-6-8-9-11-12 parseller, 3897 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 3860-3880-3881-3883-3884-3886-3887-3888-3890-3892-3893-3894-3895 adalarda askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/321)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5088 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/322)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 254 adanın güneybatı köşesinde trafo yeri ayrılması ile ilgili yazısı, (2018/323)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında Panayır Mahallesi 2336 ada, 5-92 parseller, 2339 ada, 42 parsel, 2340 ada, 3 parsel, 2339 ada, 51 parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/324)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi 7190 ada, 11 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/325)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 7797 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/326)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 1619 ada, muhtelif parsellere ait plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı, (2018/328)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan sulama kanatletlerine ait revizyon çalışmaları yapılması ile ilgili yazısı, (2018/329)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Veyselkarani Mahallesi, 3125 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/330)

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler toplu Konut Alanı Planlaması Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenikent Mahallesi, 7151 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/331)

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi, 4419 ada, 3-4-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2018/337)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :