test
x

Koza Han Restorasyonu

  Yazı Boyutu - 14 +

Hanlar bölgesinde bulunan Koza Han, yüzyıllardan beri Bursa’nın önemli ticaret merkezlerinden biridir. II. Bâyezid tarafından, İstanbul’daki II. Bâyezid Külliyesi’ne gelir getirmesi için 1491 yılında yaptırılmıştır.

Yaklaşık 4600 m2 alanda dikdörtgen bir avlunun çevresinde iki katlı inşa edilmiş olan Han, alt katta 50, üst katta 51 olmak üzere 101 odalıdır. Odaların önü altta ve üstte revak ile çevrelenmiştir. Doğusunda eskiden konaklamaya gelenlerin atlarını bağladıkları ahır ve depoların bulunduğu Dış Kozahan (Develik) denilen tek katlı, ikinci bir avlulu bölüm bulunur.

Han, zaman içinde birçok isim almıştır. “Yeni Han, Beylik Han, Beylik Hân-ı Cedid-i Âmire, Hân-ı cedid-i evvel, Simkeş, Sırmakeş, Beylik Kârbansaray “ Pirinç Han’ın inşâsından sonra da “ Eski-Yeni Han “ adını almıştır.

Türk ve Bursa ipekçiliği için “Koza Han” önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllarca koza piyasasının yönetildiği bir mekân olmuştur. Yapıldığı tarihten bu yana sadece yerli tüccarlara değil, Avrupalı ve Asyalı tüccarlara da hizmet etmiştir. Doğudan ipek ve değerli eşyalar getiren kervanlar, getirdikleri ürünleri Koza Han’da açıp, Avrupa’dan gelen tüccarlara satış yapmışlardır. Böylece Bursa, uluslararası ticarette, Batı ve Doğu ülkeleri arasında önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Eskiden koza ticareti için Bursa’ya gelen ipek tüccarları genellikle Koza Han’da konaklamışlardır. İpek tüccarları handa altlı üstlü iki oda tutarak, üstteki odada ticari işlerini görüp konaklamış, alttaki odada ise aldıkları malları depolamışlardır. Önceleri konaklama için kullanılan üst katlar, 1855 depreminde tahrip olduktan sonra depo olarak kullanılmaya başlamıştır. Revakların ise devdahane (ipek yapım atölyesi) olarak kullanıldığı dönemin fotoğraflarından anlaşılmaktadır.

Hanın ortasında yer alan Mescid, Bursa Hanları içinde sağlam kalan tek mescittir. Sekiz tane ayak üzerinde, yuvarlak kemerlere oturur ve altında havuz bulunmaktadır.1940’lı yıllarda Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

Koza Han Derneğinden gelen talep üzerine, 2011 yılında projelerin hazırlanması ile restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Günümüzde hanın üst katındaki dükkânlarda ipek kumaşlar, eşarplar, şallar, çeyiz ve ev tekstili ürünleri, konfeksiyon ürünleri, gümüş ve değerli hediyelik eşyalar satılmaktadır. Alt katta ise kafeteryalar mevcuttur. Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan Koza Han, hem ticaret hem de ziyaret mekânı olarak cazibesini korumaktadır.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :