test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Yunuseli Mahallesi, 5181 ada 1-2, 5182 ada 1-2, 5183 ada 1, 5186 ada 1 ve 5187 ada 2 sayılı parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 26.07.2022 gün ve 1820 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 05.08.2022 - 05.09.2022 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır. 

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.
 
  *
  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
   
Panayır Mahallesi 2375 ada 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 parseller, 2376 ada 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29 parseller ve 2377 ada 10, 11, 12, 19, 22, 23, 26, 27, 38, 41, 42, 43, 44, 45 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan düzenleme, Belediye Encümeni’nin 26.07.2022 gün ve 1821  sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 08.08.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile  askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur


*  Düzenleme Haritası
*  Encümen Kararı
*  Dağıtım Cetveli(Kadastro Parseline Sıralı)
*  Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :